28 juli 2010

Kräver svar av kandidaterna!

Jag skrev för en tid sedan till fp:s riksdagskandidater i Norrbotten en fråga om var de stod i FRA-frågan, Ipred och datalagringsdirektivet. Har hittills fått ETT svar. Men var är de andra?

Nu har mitt tålamod tagit slut. Skickar mina frågor till lokaltidningen PT också, och utökar frågan att gälla samtliga partiers kandidater! Uteblivna svar ser jag som nonchalans emot väljarna!

Jag skrev såhär till PT:
"Inför valet i september (det är snart det!) vill jag ha svar på följande frågor från samtliga riksdagskandidater i länet! Detta eftersom det framgått dåligt intill nu var ni står, och jag vet att fler än jag vill veta var just du står i dessa viktiga frågor!!!

1. FRA-lagen. Bevaras eller rivas upp och göras om på ett integritets- och rättssäkert sätt.

2. Ipred. (Det som ger upphovsrättsindustrin rätt att agera polis även med tvivelaktig bevisning.) Bevaras eller avskaffas.

3. Datalagringsdirektivet. Ställer du dig bakom det - eller är du beredd att skriva på Väljarkontraktet: Nej till datalagring, som 2 fp-are startat men som även andra skrivit på?
http://nejtilldatalagring.blogspot.com/
(Införs direktivet i Sverige innebär det att alla telefonsamtal, SMS, e-postmeddelanden och inloggningar på internet kommer lagras.
Myndigheter kommer kunna veta vem som kommunicerade med vem, när det skedde, var de kommunicerande befann sig, och vilken typ av kommunikation som användes.)

Dessa frågor har kommit i skymundan i traditionella media, men är inte desto mindre viktiga för många av oss väljare, så vi vet hur vi ska kryssa rätt."

Inga kommentarer: