30 juli 2010

En lustifikation noterad - uppdat.

Vi föregående inlägg verkar läsas av många. Där refererade jag till bl a en Fokusartikel från 2008 (mycket intressant!) Exemplifierade tecken på intolerans med länkar till DN. Samt till en artikel i SvD om rättssäkerhet.

Gissa varifrån de intresserade kommer? Jo, huvudparten, i vart fall just nu, via DN. Inte från SvD, och inte via olika vanliga sökmotorer.
"Lustigt!"

Uppdatering. Föregående text har fortsatt väcka intresse och kommentarer i osedvanligt hög grad. Noterbart är att de flesta kommentarerna rör romer, inte om de andra saker jag diskuterade. Vilket också visar att även om många svenskar försöker att inte ha fördomar generellt sett, så finns en misstänksamhet emot just romer. Varför?

Inga kommentarer: