25 september 2010

Är privatpartiet en framgångsväg?

Ja, läste du det som piratpartiet? Då är det rätt, men jag har döpt om det. Med bibehållande av innehållet - dock med tänkt breddning och fördjupning i första hand av dess frågor om integritet, rättssäkerhet, kultur och kunskap.

Är då privatpartiet/piratpartiet framgångsvägen ...
Eller är det ett annat, nytt parti som både tar dessa frågor på allvar och kombinerar dessa med en "anständig" politik även i annat?

Inom pp pågår en debatt, som jag hoppas blir allt intensivare och målinriktad (utan navelskådande!).
Samtidigt tycker jag mig märka oro och bekymmer för hur även de etablerade partierna agerar och presenterar sig. Alternativen är inga goda alternativ för den som vill se idémässigt burna partier.

Jag slänger ut frågan! Hur kommer det politiska landskapet se ut framöver? Hur vill vi att det ska se ut? Har demokratin en framtid?

10 kommentarer:

norpan sa...

Vad är en "anständig" politik?

Om jag ska tolka piratpartiets politik så är den en liberal politik som utgår från individens rättigheter gentemot stat och andra starka grupperingar.

Varför måste man som parti ha en ideologi i alla möjliga frågor? Det måste man inte om man har ett bättre parlamentariskt system där man faktiskt sitter i riksdagen på mandat som INDIVID. I Europaparlamentet finns det grupperingar som inte är partier. Så skulle det kunna fungera i riksdagen också.

Vad gäller piratpartiets ideologi så kan den naturligtvis utökas till fler områden. Det gör vi på partistämman.

HugeHedon sa...

Tjenare,

När det gäller eventuell breddning av politik för att inte skrämma bort väljare ("enfrågeparti"), tycker jag att dagens diskussion hos Björn Felten är intressant. Kolla t.ex kommentarerna från Thomas Tvivlaren, där man föreslår att PP-kandidater presenterar sig som "PP-Fp" eller "PP-Mp" eller dyligt. D.v.s man bedriver PP-politik i Piratfrågorna, men Fp- eller Mp- (o.s.v) politik i övrigt. Hmm..?

http://felten.yi.org/blog/?p=204#comment-3031

När det gäller namnfrågan så är mitt favorit-ändringsförslag beskrivet här:

http://ungpirat.blogspot.com/2008/11/piratpartiet-pionjrerna.html

Namnet Privatpartiet har varit uppe ett antal gånger, men många verkar tycka att det klingar alltför "höger" -- det kan lätt associeras till privat ägande (i kontrast till kollektivt).

Björn Felten sa...

Jag tror faktiskt att det skulle vara förödande att överge ett så väl inövat varumärke som Piratpartiet.

Piratpartiet är det i särklass mest kända svenska partiet utomlands. Nästan ingen har hört talas om moderaterna eller sossarna, men nästan alla har hört talas om piratpartiet.

Men visst 17 behöver vi bredda vårt program rejält. Att köra på i samma smala spår fyra år till kan endast ge som resultat att vi om fyra år får ännu ett resultat om 0,65% ungefär.

Vi har valt att ställa upp i ett politiskt spel, med givna spelregelr. Att då sätta sig på höga hästar och säga att "sådant där fulspel ägnar vi oss inte åt" kan möjligtvis ge moraliska pluspoäng, men vad båtar det om det inte ger röster?

Mera valfläsk åt folket! Det är så de andra partierna fulspelar, och det är de spelregler som gäller. Vi måste lära oss att släppa hörnflaggan och i stället ge oss in i matchen.

Lars-Erick Forsgren sa...

Norpan.
"Anständig" politik är naturligtvis upp till var och en att definiera, men jag menars självfallet att den ska ligga i ngt slags mittfåra. Det är, menare jag, oanständigt att slå på den som redan ligger.

Man måste givetvis inte har en ideologi eller ens ett icke-ideologist ställningstagande alla frågor. Däremot om man vill nå tillräckligt många väljare, så får man inse att spektrat inte får vara för smalt. Till en början kan man ju tillämpa sina grundprinciper på fler frågor än idag.

Vad gäller större betoning på personval håller jag med dig.

Lars-Erick Forsgren sa...

HugeH. Jag kollar Björn Feltens blogg då och då. Tyvärr är det ngt som gör att jag inte kan kommentera där, ngt som både jag och Björn beklagar.
Betr att åsätta piratkandidater ett slags "dubbel profil" så tror jag att det blir för svårhanterbart både för väljarna, kandidaterna och pp i sig. Tyvärr.

Vad gäller namn är jag öppen för alla alternativ som inte skrämmer eller är alltför löjeväckande el uteslutande.

Lars-Erick Forsgren sa...

Björn F.
Som sagt jag är öppen för alla alt som inte är skrämmande, uteslutande el löjliga. Nuvarande namn är allt detta, tyvärr.
Visst är det ett varumärke, men negativt sådant för de flesta som inte sedan gammalt är pirater. Och partiet ställer upp i svenska val, för svenska väljare. Man kan ju samarbeta med partier i andra länder oavsett namnet, bara politiken stämmer. Så är det för många partier.

Fulspel tycker jag inte pp ska ägna sig åt, men däremot bredda sig.
Men det där med hörnflaggan var ett kul uttryck!

Anonym sa...

Libertariansk politik går säkert att använda på fler områden om PP nu ska breddas.

Lars-Erick Forsgren sa...

Anonym. Libertariansk politik är inte precis det jag skulle se. Fastän jag vet inte om vi tolkar det på samma sätt.

PP:s första steg, förutom namnbyte, borde vara att tillämpa sina (i och för sig klassiskt liberala) principer om integritet och rättssäkerhet på fler områden, Fördjupa.
Att gå längre, det bör bli ett senare steg, och noga diskuteras och förankras. Jag har svårt att se ngn def riktning i det i den debatt jag hittills tagit del av. Och en del förslag verkar käpprätt åt...

Anonym sa...

Privatpartiet passar jättebra! För få partier är så hårt styrda av sin partiledare som PP.
Tror dock inte PP överlever till nästa val. Alltför många pirater är missnöjda med Ricks hantering av media.
Skulle inte förvåna mig om PP splittras i 3 delar Piratpartiet , Privatpartiet och Pyttepartiet....

Lars-Erick Forsgren sa...

Anonym 23:06.
Som du nog sett diskuterar jag partiledarfrågan. Rick menar nog att han äger PP, vilket blir ett problem när han trampar i klaveret. För partiets skull borde han ta ett eller två steg bakåt och nöja sig med att vara inspiratör i för honom viktiga frågor. Men det är viktigt att principerna tillämpas över ett bredare fält. Och att man hittar naturlig breddning i andra frågor.

För mig är det svårt bedöma pp:s framtid just nu. Den kan hamna vart som helst...