15 september 2010

Fildelning hit och dit - vadå då?

Det snackas om fildelning så fort det blir tal om piratpartiet. Och annars upplysta människor säger att piraterna, det handlar ju bara om fildelning. Gratis fildelning. Som om all fildelning är olaglig - och därför fel.

Hittade en kort bra beskrivning av begreppet fildelning i kommentarfältet hos Emma/Opassande, och jag måste bara visa den även här. För största möjliga spridning. (Samtidigt kan ni ju passa på att läsa själva bloggposten också om ni använder länken.)

"* Fildelning är privat kommunikation. När man fildelar använder man precis samma kommunikationsvägar som när man använder internet för att skicka post, samtala, göra bankärenden, söka information eller publicera texter.

* Om man ska stoppa fildelningen måste man kontrollera vilka som fildelar vad, och om man ska kontrollera vilka som fildelar vad måste man kontrollera allt som skickas via internet. Det går inte att bekämpa fildelningen med mindre än att man bryter mot principen om medborgarnas rätt till förtrolig kommunikation.

* Alldeles oavsett vad man tycker om fildelning är det uppenbart ett för högt pris att betala. De särintressen underhållningsindustrins lobbyister företräder är långt ifrån tillräckligt betydelsefulla för detta."

Kort och koncist. Neutralt förklarande. Lite längre än slagord, men det är också meningen. Slagord får vi alltför mycket av i andra sammanhang.

4 kommentarer:

scaber nestor sa...

skrev min definition för nåt år sedan.

http://scabernestor.blogg.se/2009/march/piratkopiering-privatkopiering.html

Tor sa...

"Det går inte att bekämpa fildelningen med mindre än att man bryter mot principen om medborgarnas rätt till förtrolig kommunikation."

Om du menar bekämpa i meningen "försöka bekämpa" så håller jag inte med. Ett alternativ är nämligen att försämra rättssäkerheten, rätten till integritet (Ipred), införa motsvarigheten till ett strikt ägaransvar för den som står för ett internetabonnemang (tänk Hadopi) samt använda oproportionellt hårda straff för att statuera exempel.

Tyvärr skulle det vara ett oerhört hårt slag mot internetutvecklingen om vi får ett sådant system. I takt med att IPV6-utbredningen tilltar är det nämligen troligt att allt fler kommer att köra olika typer av offentliga servrar som andra människors trafik passerar genom. Vi får då en uppdelning i nätoperatörer som inte har ansvarsfrihet (privatpersoner) och de som har det (större aktörer).

Det kommer aldrig effektivt gå att bekämpa illegal fildelning så länge folks rättsnormer går på tvärs med lagstiftningen, men de sätt som man kan försöka att göra det omfattar inte endast avlyssning av innehåll i förtrolig kommunikation. Det förändrar ju i och för sig inte poängen, dvs. att alltför extrem bekämpning av illegal fildelning alltid leder till allvarlig "collateral damage".

Lars-Erick Forsgren sa...

Tor. Def av fildelning är inte min, egentligen, utan ett försök inom pp att göra en lättfattlig def.
Kokar jag ner din kommentar så förstår jag den som så:

Det går inte att bekämpa fildelning med mindre än att man försämrar rättssäkerheten. Och: folks rättsuppfattning går på tvärs emot dagens lagstiftning.

Tor sa...

Ungefär så ja. Min poäng var att vill man beivra brott i detta fall kan man välja mellan integritetskränkande åtgärder i syfte att säkra bevisning eller helt enkelt nöja sig med bristfällig bevisning och döma folk (eller på svaga grunder utsätta dem för utpressningsliknande förhållanden) i alla fall. Ju mindre av det ena, desto mer av det andra.