04 september 2010

Vallagen, f.k. - Tillägg

Det förekommer många funderingar kring valet, vad som lagen säger om både det ena och det andra.

Här i all enkelhet en länk till lagen. Där kan ni själva leta er fram till det ni har funderingar om.
I "klartext" ser länken ut såhär:
http://www.val.se/det_svenska_valsystemet/lagar/vallagen/

Innehållsförteckningen visar att den är indelad i 15 olika kapitel.
Avdelning II omfattar kapitel 7-10 och handlar om genomförande av val. Det mest aktuella i dessa dagar kanske.

8 kap, 2 § skriver om hur valsedlar ska läggas ut. Det är viktigt att läsa hela paragraferna. I denna står t ex att valsedlar ska läggas ut för för val till riksdagen samt landstings- och kommunfullmäktige för varje parti som vid något av de två senaste riksdagsvalen har fått mer än 1 procent av rösterna i hela landet.
Alltså en tröskel på ett gammalt valresultat på 1 %. Men lite längre ner står även: De partier som deltar i valen skall också kunna lägga ut sina valsedlar på denna plats.
Delta kan man även om man inte tidigare nått 1%.
"Denna plats" anges tidigare i paragrafen som: I anslutning till ett röstmottagningsställe skall det ordnas en lämplig plats där valsedlar kan läggas ut.

Lagen ger alltså inte stöd för att valsedlar ska läggas ut på olika ställen. Det står: en lämplig plats.

Tillägg. Just för detta problem. En länk till. Det är JO som tagit valnämnden i Lund som diskriminerat valsedlar bl a från piratpartiet genom att hänvisa dem till en sämre plats, i örat. JO konstaterar att det INTE får göras särskilda sorteringar av valsedlar, även om inte valutgången därmed äventyras!

Den som råkar ut för liknande saker kan skriva ut en kopia av JO:s beslut. Som JO självt sammanfattar sålunda.
Det synsätt Valnämnden i Lund gett uttryck för, dvs. att regelverket förutsätter att valsedlar för "enprocentspartier" hålls åtskilda från valsedlar från "övriga partier", är med andra ord felaktigt.

OBS att beslutet åtföljs av en bilaga från den kritiserade valnämnden, vilken alltså JO "fäller" och den bilagan behövs inte kopieras eftersom resonemanget däri bemöts av JO i själva domen.

3 kommentarer:

Markus "LAKE" Berglund sa...

Men JO kritiserade ju förra året en vallokal i Skåne, för att de inte behandlat alla valsedlar likvärdigt?

Lars-Erick Forsgren sa...

Just det Lake.
Därför har jag också gjort ett preciserande tillägg.
Om nu någon valnämnd har svårt att tolka lagtexten i sig...

Jonas Sandberg sa...

I Älvsbyn har dom etablerade partier i en låda, och partier under en procet i en annan låda brevid! Där det står ÖVRIGA PARTIER med fet överdriven text ovanför lådan!

Bara det gör ju att folk kanske ser Piratpartiet som en ogivande röst, då det markeras som ett annat typ av parti än de partier som nått till över en procent. Det äro för den delen inte ett neutralt hanterande av valsedlarna.

Ska iaf dit på måndag och vifta med "Lundfallet", det borde kunna skrämma valnämnden i Älvsbyn.