22 mars 2009

Tigande och talande byråkrater

Att en alltför stor del av riksdagens ledamöter inte vill kommunicera med väljarna, att de inte ens svarar på frågor om sina åsikter om brännande aktuella frågor, det vet vi.

En annan viktig aspekt är dock om det egentligen är någon mening med vad de tycker. Eftersom man kan ifrågasätta vilka det är som styr i Sverige. Är det de folkvalda eller är det byråkrater och lobbyorganisationer?

En av de mäktigare lobbyisterna är en professor vid namn Jan Rosen. Han är ordförande i Svenska föreningen för upphovsrätt, samtidigt har han ett statligt utredningsuppdrag betr upphovsrätten.
Det innebär att han är en en synnerligen aktiv part i denna komplicerade fråga.

Statliga utredare skall vara opartiska och neutrala i förhållande till det som de utreder. Därför har jag mailat honom och frågat honom hur han ser på detta (jävs-)förhållande, att han sitter på flera stolar.
Något svar har han ännu efter snart tre veckor inte gett!

Däremot har han inte på minsta sätt tvekat att uttala sig till förmån för utökad upphovsrätt och för IPRED-lagen, med dess märkliga konstruktion av rättsosäkerhet och att ge polisiära befogenheter till – just det - till de internationella mediaföretag som profiterar på upphovsrätten!

En person som inte tvekar att föra politisk debatt, det är FRA-chefen Ingvar Åkesson. Det är han som till stor del fört den debatt för ökade befogenheter till FRA, som politikerna sedan ”snällt” ställt upp på. Det är helt fel tågordning enligt mitt sätt att se.

Lobbyister ska inte formulera lagar och utreda frågor där de är en part. Byråkrater ska verkställa beslut som politikerna tagit, de ska inte formulera besluten! Någon ordning och reda måste det vara i ett samhälle som hävdar demokratiska värden.

8 kommentarer:

Tor sa...

Vad jag förstår är inte Svenska föreningen för upphovsrätt någon utpräglad lobbyorganisation så jag vet inte om medlemskapet där nödvändigtvis gör att han diskvalificerar sig som utredare.

Då tycker jag att det är allvarligare att Jan Rosen verkar uttala väldigt tydliga åsikter om det som senare borde bli slutsatserna av utredningen redan nu. Han tar mycket stark ställning för IPRED, och får väl anses vara en anhängare av den civilrättsliga naivismen. Men allvarligast av allt tycker jag är hans uttalande om att skyddstiderna för fonogram måste förlängas samtidigt som, enligt vad jag förstår, en näst intill enig forskarkår förkastar sådana idéer.

Jag råkade just läsa följande mening av Stuart Hamilton: "The granting of a brief monopoly for limited times was originally designed to supply the economic incentive to create and disseminate ideas, but it would appear that it is beginning to be viewed as an unlimited economic right for rights holders". Det är just detta som personer som Jan Rosen inte verkar förstå.

cnab sa...

Apropå Jan Rosén. Jag skrev också och undrade om han möjligtvis såg sig själv som jävig i det utredningsuppdrag han fått. Han svarade dagen efter den 8 mars per email och förklarade att han inte betraktade sig som jävig i sammanhanget. Det säger nog allt om honom och även om hans uppdragsgivare, d.v.s. regeringen. Emailkorrespondensen får du gärna ta del av men jag hittar ingen emailadress till dig.

Lars-Erick Forsgren sa...

Tor. OK, inte lobby-organisation i den mera inskränkta betydelsen. Men väl ordförande i en intresseorganisation som arbetar ("loggar") för sina intressen. Och vilka de är beskriver du ju väl i resten av din kommentar. Och hans mycket partiska åsikter i den fråga han ska utreda gör honom jävig. Delikatessjäv, enl min åsikt.
(F.ö. är jag en smula imponerad av att du alltid har en kyligt analyserade attityd. Samtidigt som din inställning i mycket sammanfaller med min. Jag erkänner att jag stundtals har svårt att hålla borta mina känslor i mina analyser. Men, som sagt, vi hamnar ju rätt lika ändå.)

Lars-Erick Forsgren sa...

cnab. Intressant att Jan R svarade dig! Men inte mig, han hade väl kunnat skicka likalydande svar, om de nu var så som du skriver.
Trodde min mail gick att hitta om man letade lite på bloggen, men icke. Hittade inte heller din.
Så då skriver jag den här:
larserick.forsgren@bredband.net

Jag har dock för mig att jag har den under ngn flik på min hemsida, vars adress du hittar i vänsterspalten.

Anonym sa...

Svenska föreningen för upphovsrätt är inte så "oskyldig" för lobby om man kollar vilka personer som sitter i styrelsen och vilka "stödmedlemmarna" är.

Henry Olsson som är viceordförande har samtidigt varit anställd som sakkunnig vid justitiedepart.(s-regering)och förhandlat för Sveriges räkning... Läs vad Copyriot skriver om det i ett inlägg 2005 (!)

http://copyriot.wordpress.com/2005/03/22/henry-olsson-henry-olsson/

Rikard sa...

Tor:
"Vad jag förstår är inte Svenska föreningen för upphovsrätt någon utpräglad lobbyorganisation så jag vet inte om medlemskapet där nödvändigtvis gör att han diskvalificerar sig som utredare."

Well, "medlemskap" och "medlemskap"... Han är styrelseordförande i föreningen ;-)

I styrelsen hittar vi också Kenneth Muldin från Stim och Peter Danowsky från Ifpi.

Bland de stödjanden medlemmarna i föreningen hittar vi bl a:
AB Svensk Filmindustri
ALIS
Bonus Presskopia
BUS
Föreningen Svenskt Näringsliv
IFPI
KLYS/Copyswede
Microsoft AB
SAMI
SIF
SKAP
STIM
Svenska Fotografers Förbund
Svenska Förläggareföreningen
Svenska Musikerförbundet
Svenska Musikförläggareföreningen
Sveriges Författarförbund
Sveriges Radio
Sveriges Television AB
Telefonaktiebolaget LM Ericsson
Filmproducenternas Rättighetsförening

En förening med en sådan styrelse och sådana medlemmar skulle med lite fantasi kunna kallas lobbyorganisation, eller hur?

Lars-Erick Forsgren sa...

Tor. Tack för bl a intressant länk betr den "civilrättsliga naivismen" och DN-artikeln som jag missat.

Anonym och Rikard. Tack även ni för intressanta kompletterande upplysningar!
De gör det fullt klart att det är en smaksak om man vill beteckna SFU (liksom t ex LO) som en lobbyorganisation.

Farmorgun sa...

Så, nu har jag länkat till detta inlägg och artikeln i Piteå-Tidningen. Ska lägga in samma bloggpost även på bloggen i Norrtelje Tidning i morgon - kom inte in ikväll av någon anledning.