23 mars 2009

Nej, Jan Rosén anser inte att han "lobbar"

Som jag nämnde i mitt förra blogginlägg så är professor Jan Rosén statlig utredare av upphovsrätten. Samtidigt är han ordförande i SFU, Svenska föreningen för upphovsrätt.
Han har (ännu) inte svarat på mitt mail med frågan om hur han såg på om jäv föreligger pga dessa faktorer.

Dock har han uttalat sig i andra sammanhang om detta. Att han får e-post om frågan verkar irritera honom en smula. Och nej, han anser inte att han är jävig och han anser inte att hans organisation SFU är en lobbyorganisation.

Nå, det är en tolkningsfråga, är LO en lobbyorganisation? Är Svenskt Näringsliv det? Det finns mängder av organisationer som ursprungligen inte bildats för direkt lobbying. Det begreppet är trots allt tämligen nytt i Sverige. Men organisationer bildas för att främja medlemmarnas intressen. Att främja en organisations syften kan ske på många sätt. Idag är opinionsbildning och direkt lobbying de vanligaste och kanske mest effektiva vägarna. Det är inte ens nödvändigt att svara på remisser om man har direktkanaler till politikerna och ser till att man får uttala sig som "expert" i media. Det egna partsintresset får då stort faktiskt utrymme framför andras åsikter.

En organisation med ekonomiska resurser och vältaliga förespråkare är därför de facto i dag effektiva lobbyorganisationer, vad de än kallar sig.

SFU har en vältalig företrädare i sin ordförande Jan Rosén. Dess medlemmar (ex-vis: Stim, Svensk Filmindustri, Svenskt Näringsliv (!), Microsoft, IFPI, SAMI och SKAP) måste rimligen se det som en fjäder i hatten att ha ordföranden som statlig utredare av upphovsrätten!

Jan Rosén anser ju (jfr DN 14 mars: http://www.dn.se/kultur-noje/musik/skyddstiderna-maste-synka-battre-1.821292 ) att skyddstiderna för upphovsrätt ska förlängas (!) väsentligt!

Tänk om Jan Rosén i stället lobbade för och utredde patenttiden för läkemedel. Vilken höjdare för läkemedelsindustrin! Och vilka mängder ytterligare miljarder som skulle gå från skattebetalarna till läkemedelsindustrin. Ja, läkemedelssubventionerna skulle explodera. Vilket drabbar oss alla dubbelt genom dyrare mediciner och höjda skatter.

Det verkar ju vara så som upphovsrättsindustrin och Jan Rosén vill ha det också för sin bransch.

2 kommentarer:

Tor sa...

Jan Rosén skriver också Regeringen får inte tveka om upphovsrätten (21/11 2008):
Det är milt sagt överraskande att regeringen nu tycks backa från sitt lagförslag om att rättsinnehavare ska ha möjlighet att inkomma till domstol med bevisning om
att ett visst IP-nummer använts för att begå brott mot upphovsrätten. Att sortera ut detta element ur en proposition till riksdagen vore ett historiskt misstag, skriverJan Rosén och två andra experter på immaterialrätt.

Lars-Erick Forsgren sa...

Mer och mer kommer upp till ytan. Man förskräcks.