18 mars 2009

Betr olika former av brott, korporativism och misstänkta "brott"

Vet inte var jag ska börja, det är så mycket som borde kommenteras, eller i vart fall lyftas fram.
T ex att det kan vara brottsligt att arbeta i Sverige. Trots att arbetsgivaren betalar in skatt och avgifter och MIV gett tillstånd. För killen ifråga hade inte arbetstillstånd. Och lagar och regler ska efterlevas, säger åklagaren. (Tänk bara vad det kommer att bli till följd av FRA-lagen och IPRED-första-april-lagen.)
Och jag som hade för mig att det var MIV som utfärdar uppehålls- och arbetstillstånd (UAT).
Men tjänstemannen kanske använde fel blankett, när han/MIV godkände att personen ifråga fick arbeta.
http://www.smp.se/nyheter/vaxjo/aklagaren-kraver-boter-for-arbete%281216588%29.gm

Den "maniske boggaren" HAX har ofta goda liberala åsikter, dock ej alltid, vilket jag just kommenterat i ett inlägg. Dock kan jag rekommendera detta inlägg:
http://henrikalexandersson.blogspot.com/2009/03/fra-utredningen-laggs-ner.html
med intressanta frågeställnigar om vad som skall och bör utredas, resp inte bör utredas när det gäller FRA-lagen, och påstådda läckor.
Även Mark Klamberg skriver om detta
http://klamberg.blogspot.com/2009/03/forundersokning-avseende-fra-lacka-kan.html

Ordet fascism används flitigt numera, ofta i felaktiga sammanhang i en vilja att svärta ner en meningsmotståndare. Fascismen är nära besläktad med korporativismen, och onekligen finns i dagens samhälle allt starkare drag av korporativa inslag. Det är ingen nyhet, men som sagt, nog har de förstärktsunder de senaste åren. Ett nära nog övertydligt exempel är IPRED-lagen och hur dess tillskyndare fått ett ur demokratisk synpunkt farligt inflytande över lagstiftningen.
Jag rekommenderar läsning av en längre genomgång om korporativismen idag som Copyriot gjort.
Länk: http://copyriot.se/2009/03/16/om-korporativism-i-fem-punkter/

Resonemanget har följts upp av Anders Widén på ett närmast smärtsamt sätt. Rätt och riktigt (läs även kommentarerna), men han blottlägger begreppet på ett sätt som gör att man inte vet vart man ska vända sig. Vår demokrati är sjuk.
http://djingis.blogspot.com/2009/03/medborgare-enligt-maktens-doktrin-ar-du.html

Slutligen kan jag lägga till detta att i söndags började en lag träda ikraft som gör att bankerna ska fråga oss "vid minsta misstanke" vart våra pengar kommer ifrån. En möjligen god tanke (det är det ju ofta), som dock slagit över i en kortslutning som leder ännu ett steg in i det storebrorssamhälle vi inte vill ha.
http://di.se/Nyheter/?page=/Avdelningar/Artikel.aspx%3Fstat%3D0%26ArticleID%3D2009%255c03%255c17%255c329134%26SectionId%3DDinapengar%26menusection%3DDinapengar%3BDinapengarNyheter

Till råga på allt har vår favoritmåltavla, Johan Batong Pehrsson, föreslagit att "svartjobbares" olika konton ska kunna frysas vid misstanke. Alltså inte vid misstanke om avancerat ekonomisk brottslighet (som t ex hos de fd Skandiadirektörerna härom året) utan vid "misstanke" om svartjobb. Den korta beskrivningen av förslaget ger obehagliga asocciationer till IPRED-lagen. Batong-Johan pratar om penningtvätt... Visst, svartjobb är fel och undandrar pengar från beskattning, men varför denna förkärlek till lagstiftning som skapar rättsosäkerhet? Varför denna närmast maniska vilja att sätta dit folk på blotta misstankar (och angiveri) och göra deras vardag ohanterlig?
Även detta kan man idag läsa om på bl a DIs hemsida. Även Cornucopia? skriver om detta:
http://cornubot.blogspot.com/2009/03/sverige-om-fp-far-bestamma-skyldig-och.html

Rättssäkerhet är nog i det närmaste rena motsatsen till vad Johan Pehrsson föreslår.
Hans attityd tycks vara att hellre fälla för många för att inte någon enda ska komma undan.
Dvs motsatsen till den gamla regeln att heller fria än fälla när det inte finns bevis.


Därmed får det räcka idag.

Inga kommentarer: