12 februari 2009

S-motion utan upphovsrättsnoja! (1.01)

Efter en seg morgon får jag äntligen en chans att öppna datorn, och där ligger den: Den efterlängtade integritetsmotionen till sosse-kongressen i höst! Den motion som några av mina bloggarkollegor slitit med en tid.

Och den är bra! Visserligen, som Johan "Mitt i steget" Westerholm skriver, bara ett första steg. Men i helt rätt riktning. (Känner mig också smickrad av att någon av undertecknarna vid något tillfälle skrev att den var inspirerad av mitt skrivande och tänkande.)

Kärnan i motionen är detta, jag citerar:
"Vi vill att socialdemokratiska partiet sätter ner foten och verkar för ett moratorium, ett stopp för vidare ratificeringar eller godkännande av lagar som innebär intrång i oskyldigas privata sfär intill dess att samhället utvecklat eller återupprättat den process som erfordras för att säkerställa

• Transparens i den demokratiska processen

• Respekt för de parlamentariska institutionerna

• Medborgardialog och förankring samt legitimering av lagar genom folkbildning"


Om motionen får en seriös behandling och bifall av sosse-kongressen bör den rimligen få visst medialt genomslag också.

Jag kan erkänna att om (s) leddes av personer som motionsskrivarna skulle jag inte känna några större farhågor för landets framtid om (s) tog över efter alliansen. I vart fall vad gäller integritetsfrågorna och närbesläktade viktiga demokratifrågor.

Det jag nu gärna önskar är att några fler partier behandlade samma fråga, dvs att likartade motioner skrivs av demokratiförkämpar också inom övriga partier till deras kommande partikongresser och landsmöten.

Jag ser inga ideologiska hinder för något riksdagsparti att anamma motionen.
Möjligen får de stryka Branting-citatet och hitta ett liknande från den egna fållan.
Problemet är förstås att det är ideologierna som partierna tappat i det vardagliga tröskandet.

Men, alltså, ni som är medlemmar i andra partier gå nu och skriv av motionen, anpassa den i den mån det behövs till ert parti, och lämna in den till ert partis närmaste kongress.

Jag tror mig veta att de som ligger bakom motionen inte har det minsta emot att den lanseras även inom andra partier!

Ingen copyright eller upphovsrättsnoja där inte!

De som arbetat fram motionen och skrivit under den är dessa hedervärda personer.

Ann-Catrin Brockman, S-bloggare gör det tillsammans
Erik Laakso, Sossar mot storebror
Johan Westerholm, Ett första steg att göra om och göra rätt
Thomas Hartman, Dags för ett integritetsmoratorium
Ulllis Sandberg, Integritetskränkande politik - gör om gör rätt
Anders Widén, Det handlar om vilket samhälle vi vill leva i
Kristian Krassman, In Your Face

Uppdatering.
Motionen redovisas och diskuteras nu på flera bloggar. Så t ex på MinaModerataKarameller, där jag också gjort flera kommentarer. Likaså finns kommentarer till denna bloggpost.

6 kommentarer:

cnab sa...

Hej Lars-Erick! De sju s-bloggarnas Integritetsmotion mot inskränkningarna i våra friheter finns som pdf på Arvid Falk:

http://arvidfalk.se/wp-content/uploads/2009/02/s-motion-om-integritetsmoratorium.pdf

Jag är helt övertygad om att budskapet i texten mot FRA, Ipred m.m. och för bevarandet av vårt demokratiska statsskick, kan få massor av stöd och undertecknare även från andra partier oavsett vilken sida av blockgränsen de är.

Det här är ingen höger-vänsterfråga som du så många gånger själv påpekat. Än finns det hopp, Lars-Erick!

Lars-Erick Forsgren sa...

cnab.
Ja, jag har fått motionen själv fk. Och jag hoppas verkligen du har rätt i att folk i andra partier också tar den till sig.
Skriver liknande motioner t ex.

Johan Westerholm sa...

Lars Erick

Du har förstått det riktigt. Andra partier är välkomna att köra "cut-and-paste".

Som parentes: Branting var sprungen från det vi idag kallar (FP). Därav SAP unika utveckling i en Europeisk kontext. Så du kan nog behålla det citatete....:D

mvh

Johan

Lars-Erick Forsgren sa...

Apropå Branting. Om han var liberal vet jag inte, men har valdes in i riksdagen ffg på en liberal lista.

Anonym sa...

Hjalmar Branting (1860-1925) var en av de första medlemmarna i den socialdemokratiska klubben i Stockholm, 1881-. Han gjorde sig ett namn genom att stödja den liberala arbetarrörelsen (Anton Nyström) som en protest mot den konservativa Stockholmskommunfullmäktige. In i riksdagen får vi flytta fram till 1896. Då var Hjalmar Branting ledaren för socialdemokraterna. Med valsamarbete med liberalerna. Början av 1900-talet var dock liberalerna i regeringsställning fiender för den politiska arbetarrörelsen. Anti-fackliga lagar signerade de liberala.

Lars-Erick Forsgren sa...

Minata.
Betr Hj Branting har du nog rätt i att han inte var liberal, precis som jag skrev. Liksom att han kom in i riksdagen genom samarbete med liberalerna. Det var dock inte så mkt till liberala regeringar i början av 1900-talet, det var mest Karl Staaff. Karl Staaff och liberalerna var INTE fientliga till arbetarrörelsen. De samarbetade i mycket och emot den tidens kunga- och tyskvänliga konservativa.

Vid Karl Staaffs grav sa t ex Branting ungefär som så att i och med Staaffs död så förlorade arbetarrörelsen sin främsta vän.

Högern däremot älskade däremot att fimpa sin cigarrer i askkoppar formade som Staaffs ansikte. För att riktigt bränna hans ögon. Det var ett hat det!

Och Brantings samarbete med liberalerna fortsatte länge, Branting ingick ju till och med i den Edén-ledda regeringen (Nils Edén, liberal statsminister från Piteå!)som runt 1920 införde allmän och lika rösträtt för såväl KVINNOR som män.