03 februari 2009

Diskussion om socialliberalismen - precisering?

Jag vill lyfta fram och puffa för ett inlägg om socialliberalismen, som idag publiceras på bloggen Liberal 2010 av Frede/Liberty Justice.
Jag håller inte med skribenten i alla avseenden, men han lyfter fram viktiga frågor för oss som vill se ett radikalt ickesocialistiskt alternativ i svensk politik.

Finns socialliberalismen idag, i så fall var? Måste den utvecklas? Är den en mittenideologi? Måste vi finna en ny beteckning för socialliberalismen? Plus mängder andra frågeställningar.

Delta gärna i den debatten.

Länk, se i vänsterkolumnen.

Inga kommentarer: