11 februari 2009

Gud i politiken

Skrev nyss ett inlägg om faran i att blanda ihop politik och religion. Dagens debatt är ju bara en bekräftelse på detta. Dvs den där kd-kvinnan Else-Marie Lindgren, som vill att (ateisten)Fredrik Reinfeldt som statsminister ska avsluta sina tal med "Gud välsigne Sverige".

Ett sådant synnerligen osvenskt tillägg till statsministerns tal skulle kännas mycket märkligt. Som sag, Reinfeldt är (såvitt han inte ändrat sig av någon outgrundlig taktisk anledning) ateist. Symboliska uttalanden emot en människas egen uppfattning måste vara helt fel.

Reinfeldt är statsminister, inte statschef. Presidenten i USA är statschef och USA har en helt annan tradition än Sverige.

Jag ser gärna religiösa människor engagera sig politiskt, men då utifrån sina politiska ideologier. I den mån det är möjligt i dagens partier...
Däremot ska de inte blanda ihop religion och politik. Inte inkludera religionen i och söka ge större (?) trovärdighet för sina åsikter genom att blanda in Gud.

Vi har sett för mycket elände som skett i Guds och Allahs namn. George W Bush åkallade alltför ofta Gud, men inte kändes det speciellt kristet inte.

Politiker ska inte kidnappa religionen!

Inga kommentarer: