24 februari 2009

Ipred och detta med liberalism och avvägningar

Schlagerkompositören och lokalpolitikern i Skövde, Mikael Wendt har kommenterat föregående bloggpost.
Jag har skrivit en kommentar till hans kommentar. Den blev dock rätt lång och berör en del principiellt viktiga frågor så jag väljer att lyfta upp den till en egen bloggpost också, med smärre redaktionella justeringar.


Mikael! Jag respekterar givetvis din och andras rätt att ha egna synpunkter! Däremot har jag svårt att respektera synpunkterna i sig i detta fall och därför får du finna dig i debatt om dem, från mig och från andra. Det är en del av demokratin.

Jag noterar att du på din blogg anger att du skrivit schlagers som vunnit en del framgångar, men att du nu är kommunalpolitiker i Skövde.

Med en öppen inställning kan man ta del inte bara av synpunkter utan även av fakta och komma fram till en (förhoppningsvis reviderad eller kanske helt ny) ståndpunkt.

Det innebär inte att man då alltid måste göra en kompromiss eller avvägning. Det finns värden som man som liberal inte kompromissar om. Och det är en väsentlig punkt där vi skiljer oss.

Jag hade en rätt odeciderad inställning till IPRED innan jag satte mig in i problematiken. Men när jag gjort det var det första som slog mig den rättslöshet som lagen de facto skulle innebära.
Sedan finns en massa andra invändningar emot den - och emot bakomliggande frågor.

För mig är dock fortfarande frånvaron av rättssäkerhet och hotet mot den personliga integriteten de tyngsta invändningarna.

Att ge privata (och internationella stor-)företag och intresseorganisationer rättigheter att driva mål (och t.o.m. kunna skriva hotbrev till människor utan att det finns egentliga bevis för minsta "brott"), mera långtgående än polisen, det ser jag inte som en rättsäker, avvägd och liberal ståndpunkt.
Tvärtom, det är att lagstiftaren lägger sig platt för förmån för ett partsintresse.

Att prata om "syfte" är bara tomt prat. Vi vet att dels finns olika uttalade syften i debatten, vissa Ipredförspråkare i riksdagen försöker (som Karin Pilsäter m fl) tona ner hoten mot den enskilde datorinnehavaren, andra och speciellt då upphovsrättsorganisationernas företrädare, de har klart sagt motsatsen.
Dels är det intressanta att det faktiskt blir lagen som gäller, inte vad någon i riksdagen sagt, och att lagen ger de möjligheter som utomlands lett till förfärande saker.
Samt att det inte finns någon som helst garanti för att inte dessa organisationer skulle använda lagen som den ger möjlighet till.

Du Mikael anser tydligen att jag är självbelåten när jag lyfter fram dessa frågor. Det får du tycka. Det jag finner märkligt är dock att politiker, vilket du är, inte tar till sig den information som finns och de allvarliga farhågor som finns i breda lager av såväl yngre som äldre medborgare i vårt land.

Det du förespråkar med ditt ställningstagande är ett partsintresse. Inte en avvägning.

Intressant är även att det finns många upphovsrättsinnehavare, inte bara "Anders" ( = författaren Anders Widén) som svarat dig i en kommentar på din blogg, som inte delar din syn på IPRED utan tvärtom ser den som ett hinder för den konstnärliga utvecklingen liksom för rättssäkerhet och integritet.

Intressant är också att motståndet emot lagen till stor del kommer från personer som varken är fildelare eller "finniga tonårspojkar" (som de brukar framställas i vulgärdebatten). Många av de tyngre debattörerna är medelålders eller äldre personer runt eller över pensionsåldern - av båda könen.

Intressant är också att debattörerna kan anse sig ha olika politisk ideologier, men i dessa fundamentala demokratiska frågor överlag har liberala grundvärderingar!
OBS, jag pratar inte om partier utan om ideologier.
Och man är inte liberal bara för att man säger det, det visas av vilka frågor som man anser centrala och hur man ställer sig till dem. Som personlig integritet, avlyssning, övervakning, den enskildes ställning contra företag och organisationer, rättssäkerhet etc.

Som liberal ser jag det märkligt att jag finner fler sant liberala människor ute bland aktiva politiska debattörer än bland dagens aktiva folkpartister. Ja, det är tragiskt, både för fp och för liberalismen. Och därmed för Sverige och demokratin.

6 kommentarer:

Gun Svensson sa...

Beundrar ditt tålamod. Nog är det en ödets ironi att argumenten snabbast rinner av eller inte kan få fäste hos dem, som säger sig vara liberaler.

Anders sa...

Det är något som har gått fullständigt i baklås hos förespråkarna för IPRED.

Jag följer just ett forum där en del av dem pläderar vitt och brett för att straffen ska vara så höga och svåra att människor helst börjar betala ännu mer för musik...

Helt otrolig argumentering.
man baxnar.
En tråd där det diskuteras Ipred

Anonym sa...

En snabbkommentar: Jag förstår inte hur man som politiker resonerar då man lagstiftningsvägen skänker bort makt och sedan påstår att den makt man skänkt aldrig kommer att brukas fullt ut.

Ungefär som att skänka bort en laddad pistol och säga att vi garanterar att den aldrig kommer att användas. Annat än som hot.

Korkat, får bli slutomdömet!

Lars-Erick Forsgren sa...

Mikael Wendt.
Du skickade samma inlägg flera ggr och jag avvisade av misstag alla, det var meningen att publicera ett, men inte att "stamma".
Eftersom jag inte i detalj minns dina formuleringar avvaktar jag med att bemöta dem tills du återkommer med EN kommentar.

Farmorgun.
Tack - och instämmer. Jag blir mycket konfunderad att just de som kallar sig liberaler inte tar till sig argument.

Anders.
Baklås, ja, så är det. IPRED-förspråkare har givetvis full rätt att tycka att straff ska vara hårda och att folk ska betala hur mycket som helst för den musik som produceras.

MEN - de ska inte försöka imbilla folk att IPRED kan förenas med rättssäkerhet och personlig integritet eller att IPRED är en "avvägning" när den så solklart är just att ge bort "en laddad pistol" (som Michael G skriver) till EN part, till den internationella mediaindustrin.

Lars-Erick Forsgren sa...

Ops, till slut hittade jag M Wendts kommentar, men till förra bloggposten. Jag hade inte raderat den.
Eftersom diskussionen övergått hit så upprepar jag kommentaren här.

Mikael W, hela ditt inlägg, liksom de tidigare, tyder på att du känner dig personligt kränkt av att jag ifrågasätter dina åsikter (vilka du på ngt underligt sätt menar är fakta).

Du tillskriver mig självgodhet när jag påpekar att IPRED (sannerligen inte bara enl mig) visar sådana brister i förslaget (som i skrivande stund klubbats i riksdagen) inte är förenligt med rättssäkerhet och är en allvarlig integritetskränkande lag, som dessutom ger en part (den mulitnationella mediaindustrin) företräde före den svagare parten (den vanliga familjen, utan tillgång till el råd att anlita advokat).

Detta får jag inte säga enl dig, för då är jag egoistisk och självbelåten, och du vill ha en ursäkt!

Det får du inte då jag menar att i och med att du ställer dig bakom denna lag med dess innehåll, så ställer du faktiskt upp på det partsintresse som lagen också gör.

Lagen är ingen avvägning, vad Beatrice Ask, Karin Pilsäter och Ifpi eller media-direktörer än säger.

Att påstå något annat är i linje med det nyspråk, som beklagligtvis är så frekvent i dessa dagar hos lagstiftarna.

Du frågar om jag inte företräder ett partsintresse.
Jo, det gör jag.
Jag företräder den liberala demokratins intresse av personlig integritet och ställningstagande för den enskilda människans rättsäkerhet - inte minst då gentemot såväl myndigheter som resursstarka företag och organisationer.
Därför kämpade jag, som ett exempel, också under några decennier för avskaffandet av kollektivanslutningen till SAP. Återigen, det var för att skydda den personliga integriteten och åsiktsfriheten mot stora mäktiga organisationer, i det fallet LO och SAP.

Anonym sa...

Är du för eller emot IPRED?

Nu kan du rösta!
Skicka sms med texten m13ser14 NEJ om du är emot
eller m13ser14 JA om du är för IPRED, till numret 72500

Sen får du veta resultats sidan.