16 oktober 2010

Bodströmsamhällets inre

Thomas Bodströms försök att sitta i riksdagen, utan att vara där, och samtidigt vara föräldraledig (!) från denna riksdag för att i stället vistas i USA pga av ett barns skolgång (!) där och ägna sig åt bokskrivande, det gick i stöpet. Om detta har media rapporterat mycket senaste veckan. Turerna kring hans tilltänkta ledighet är inte så intressanta i sig förutom hans förvåning att regler gäller även honom och att de främsta kritikerna emot särbehandling av honom var koalitionsbröderna i vänstern och miljöpartiet. Det hedrar dem. Möjligen kan det också ses som ett tjuvnyp från dem då Bodströms syn på rättspolitiken starkt avviker från deras. (Jfr FRA-lag, Ipred, datalagring etc.)

Nu är Thomas Bodström en person som är bra på att skapa uppmärksamhet kring sin person. Dessutom, och delvis som en följd därav, har han många järn i elden hela tiden. Han är energisk och vet vad han vill. Problemet är mera att vi andra inte så säkert vet vad han vill.

Att vara arbetsam och jobba hårt är inget fel i sig. Tvärtom. Så länge man orkar det och faktiskt fullgör sina uppdrag. Jag noterar att Mary i MinaModerataKarameller uttrycker sig nästan lyriskt över Bodström och hans mångsyssleri. Nå, att han är begåvad och kan uttrycka sig bra (och omfattande) både i tal och skrift är det väl inte många som bestrider. Det intressanta är snarare att han inte tycker det är nödvändigt att ägna speciellt mycket tid åt riksdagsuppdraget. Inte ens ordförandeskapet i justitieutskottet verkar han ha tagit speciellt allvarligt. Det fick vice ordföranden sköta. Rollen använde han mest för att uttala sig i media... Nå, det var/är hans sätt att vara. Att det i längden inte uppskattas borde dock inte förvåna honom. Man sköter inte ett riksdagsuppdrag från USA. Inte ens missköter. Så nu får han göra vad han vill i USA, utan att ens formellt vara riksdagsledamot.

Bloggen "Sagor från livbåten" kommenterar också fenomenet teflon-Thomas. Liksom i huvudledaren i DN idag, så granskas där mera vad politikern Thomas Boström står för. "Livbåten" konstaterar att där är en kombination av en svår dos socialkonservatism, moralism och ”realpolitik”. Med realpolitik menar Livbåten en vindflöjelliknande pragmatism, ett lyssnande på populistiska tendenser för att bygga upp en egen maktställning. För det är ju så att Bodström, som började som en advokat på de svagas sida, snabbt växlade över till att bli en minister för hårda tag, batongpolitik, övervakning, buggning och datalagring. För att sedan i opposition vända igen för att åtminstone delvis förespråka en mjukare, mera human kriminalpolitik.
DN frågar sig vad Bodströms svängningar och byte av åsikter betyder, var han egentligen står, men också att hans politik är en orsak till socialdemokratins kris.
Vilket jag tolkar som att främsta orsaken är strävan efter makt, och då anpassas politiken till vad man tror är en populär åsikt. Det verkar vara Bodströmsamhällets innersta kärna.

Allt medan väljarna blir förvirrade och undrar var ideologin är. Bodström kanske kommer tillbaka i politiken. Frågan är om det hjälper eller stjälper socialdemokratin.

3 kommentarer:

Urban sa...

Med tanke på personvalskryssen han fick så är han nog en tillgång för partiet. Fast det är nog mer baserat på att S inte har speciellt många personligheter inom partiet på framträdande platser. Margot Wallström har uppenbarligen inget intresse att delta. Carin Jämtin kan nog ta sig upp men verkar inte heller vilja.

Får intrycket av att S befinner sig i stagnation och i chock över att ha tappat rollen som samhällsbärarparti. De känns helt enkelt som att de inte kan anpassa sig till samtiden. Moderaternas makeover lyckades över all förväntan. Något liknande behöver S göra också. Annars så lär de krympa rejält till valet 2014.

Monika Ringborg sa...

Det är naturligtvis svårt för S som blivit bestulen på sin retorik, värderelaterade begrepp och på sin identitet som arbetarparti. Ge dom tid, så löser dom nog det hela.

Vad gäller lyriken kring Boström. Jag är inte lyrisk, men det är svårt att veta exakt hur någon lägger upp sin tid. Han kanske jobbade mer inom politiken under vissa perioder och kunde ta ut den tiden genom att skriva böcker. Jag känner en del som kan klara av sånt man inte tror någon kan klara av. Men vi verkar ha någon slags mall för människan. Så här fungerar hon och klarar hon av. Avvikelser från detta måste tyda på att något inte står rätt till.

Jan Rejdnell sa...

http://blog.janrejdnell.se/2010/10/bodstrom-ar-vald-av-folket-inte-av.html