07 oktober 2010

Manifest för en liberal integrationspolitik, äntligen!

Den här dagen började bra! Fyra personer verksamma inom projektet Liberaldemokraterna, som så småningom är tänkt att bli ett parti, har som sin första publika aktivitet publicerat ett program för en liberal invandrings- och integrationspolitik!

De gör det eftersom de finner det vara angeläget att presentera ett alternativ till såväl den förda invandringspolitiken som till Sverigedemokraternas alltför förenklade lösning som är anpassad till en bakåtriktad världsbild med rädslans skygglappar.

Jag vill på en gång säga att jag gillar den positiva grundtonen i dokumentet, tilltron till människan. Övertygelsen att frihet kombinerad med medmänsklighet (frihet i gemenskap) är framkomstvägen för ett gott samhälle. Det känns onekligen bra att liberaldemokraterna valt just detta ämne för sitt första utspel! Vilken härlig kontrast till sverigedemokraternas dystra och inskränkta attityd, den löser ju ingenting utan skapar bara rädsla.
Samtidigt är den en effektiv argumentation till den "nävrättens" politik som i mångt och mycket präglat de etablerade partiernas inställning med sina repressiva lagar (som IPRED, FRA och SWIFT) ofta kombinerad med en nedlåtande bidragsgivarattityd i brist på konkreta, positiva åtgärder.

Dokumentet visar på en mängd mer eller mindre oliberala och inhumana förslag i den senaste tidens debatt, hur man letat efter syndabockar, om myten om brottsligheten och dess orsaker, om den sociala situationen etc.
Men liberaldemokraterna visar även hur man kan förändra situationen på flera sätt, genom ekonomin, genom att komma ifrån vi-dom-tänkandet, genom att se varje invandrare som en resurs. Allt detta förtydligat genom en rad konkreta exempel, som microlån, för företagande, genom att ta tillvara invandrarens utbildning etc!

Jag vill citera slutklämmen i detta liberaldemokratiska ställnigstagande, som menar att
för att lösa integrationsproblemen, och för att bekämpa sverigedemokraternas främlingsfientlighet, behövs lösningar som inte är "vänster" eller "höger". (Det som de beskriver som "vänster" eller "höger" skulle jag benämna "socialism" resp "konservatism".) Det behövs varken mer bidrag eller mer integritetskränkande förslag. Det behövs äkta liberala lösningar. Det behövs frihet, medmänsklighet och samhörighet.

"Vår politik bygger på människans värde och rätt. Vi hävdar allas frihet, samhörighet och lika rätt i samhället. Vår idé om hur vi löser integrationsproblemen är att var människa ska ha rätt att leva fritt som hon eller han själv vill, efter sitt eget huvud, enligt sina egna drömmar, så länge de inte inkräktar på andras rätt att göra samma sak.
Vi vill lyfta integreringsdebatten genom att ta denna strid för människors frihet, mot vänsterns idé om att stat och överhet vet bättre än oss, hur vi lever våra egna liv.
Vi vill ta striden för var människas frihet att leva som hon eller han själv vill mot högerns moralkonservatism och kontrolliver.
Och vi hävdar människans rätt, som svensk och världsmedborgare, mot Sverigedemokraternas "aja baja-fingrande".
Alla mänskliga relationer ska grundas på ömsesidig frivillighet.
Om folk får ordna sina liv själva, efter eget huvud och hjärta. Då blir det vanligen bäst."


Varje människa som är intresserad av aktuella samhällsfrågor, och speciellt det område som hittills främst betecknats som ett problem, invandring och integration, bör givetvis läsa hela artikeln, här får ni därför länken till den.
Pssst, integrationsminister Erik Ullenhag, det gäller dig med!


(Michael Gajditza - bilden - är en av de liberaldemokrater som skrivit manifestet.)

2 kommentarer:

Björn Felten sa...

Visst förefaller det otroligt lovande med det där initiativet.

Men tyvärr verkar inte skaparna bakom det hela ha riktigt förstått vad internet egentligen är och vilka stigar man skall gå där för att vara oberoende av den ständigt övervakande storebror.

Exempelvis förefaller det som om man måste ha ett Yahoo-konto för att få ta del av deras nyhetsbrev.

Och att herr Bard skulle göra avbön från sin dokumenterade, rabiata inställning till "intellektuell äganderätt" är nog inte att förvänta sig -- oavsett hur liberalstridig hans inställning må vara.

Från piratpartiets djup finns massor av kunskap att hämta och utnyttja, låt oss hoppas att inte detta nya projekt strandar på att skaparna vägrar inse att så är fallet.

(Och snälla Lars-Erick, ta bort kommentarsgranskningen från din blogg. Inte 17 kan du ha så mycket värre problem med spam än exempelvis jag på min blogg?)

Lars-Erick Forsgren sa...

Björn. Såvitt jag förstår så är ju inte detta det enda programavsnitt de kommer med. En hel grupp jobbar med det du efterlyser, internetgrejer. Men betr den interna debatten är den i många plan. Och lite strulig att följa, helt enkelt eftersom det är både nytt och massor av folk som är oerhört engagerade.
Herr Bard har direkt till mig sagt att Ipred och sån skit ska bort. Likaväl som FRA-lagen etc. Vi får väl se hur det blir med det.
Jag är varken med i PP eller LD, men det ska vara möjligt att vara med i bådadera... Det sägs att det är flera som gjort så.