19 oktober 2010

Rune Pettersson, sopransaxVisst, de första jazzpionjärerna de är alla avlidna nu, både amerikanska och svenska. Men även i generationerna efter dem så glesnar det betänkligt.
Nu nås jag av meddelandet att Rune Pettersson, rörblåsare mest känd för sitt spel på sopransaxen, detta svårspelade intrument, har avlidit efter en lång tids sjukdom. Han föddes 1936, och blev alltså 74 år.
Rune Pettersson tillhörde den grupp musiker som spelade s.k. traditionell jazz. Jag minns honom mest för hans spel med Rolf Ekelunds Storyville Creepers, en grupp som visserligen kan anses som traditionell, men ändå hade en ganska fritt förhållande till genren. Dessutom spelade de ofta egna original, vilket inte är så vanligt för traditionella band. Rune var en av de musiker i gruppen som gav den dess egen profil.

Samtidigt förekom han även tillsammans med "modernare" musiker ibland, ex-vis med Lars Werner och Bengt Ernryd, vilket man kan läsa om i denna länk, som även behandlar hur de första jazzstipendierna kom till och en del intressanta konserter under 1960-talet.

Nu måste jag plocka fram några av de inspelningar med Rune och Storyville Creepers som jag har.

(Bilden ovan är omslaget till Storyville Creepers skiva 1964, Rune P är alltså Rune Pettersson.)

Inga kommentarer: