03 oktober 2010

Behovet av Hans Lindblad!


Då och då får jag propåer från människor som vill veta mera om Hans Lindblad (fp). Hans är numera pensionerad rikdagsman (fp). Jag vet att flitiga läsare av denna blogg går tillbaka till hans texter här hos mig, och vill även veta mera, läsa mera om/av honom. Som bekant är Hans Lindblad en stark kritiker av FRA-lagen och hur den manövrerades fram inom fp.

Dagens situation både betr FRA-lagen, Säpos m fl lobbande för mera resurser för övervakning och socialliberalismens svaga ställning i svensk politik gör att jag känner att det behövs mera kunskap om personer av Hans Lindblads dignitet, personer med integritet och analytisk förmåga och en stabil grund i socialliberalismen.

Idag borde inte minst folkpartisterna i riksdagen, inte minst Eva Flyborg, noga läsa vad fp´s förre försvarsexpert Hans Lindblad skrivit om FRA-lagen som sådan och dess tillblivande.
F.ö. skulle väl FRA:s spaning gälla hot mot statens säkerhet. Nu förefaller det dock vara en ändamålsglidning som inkluderar terrorism. Terrorism kan visserligen förorsaka död och lidande, men inte hotar den svenska statens säkerhet och överlevnad! Som sagt, läs Lindblad! Han gick inte på militärens egotrippar.

Terrorism bekämpas med riktad spaning, inte genom allmänt avlyssnande och åsiktskontroll av gemene man! Vart tog liberalismen vägen i folkpartiet??? Finns det ingen kvar som ens läst grundkursen i socialliberalism!

Hans Lindblad behövs! Gärna också en eller ett par dussin av hans kaliber.

(Kanske ska jag på något sätt göra hans texter här mera lättletade, vad sägs?)

4 kommentarer:

Martin a.k.a. Otyg sa...

"F.ö. skulle väl FRA:s spaning gälla hot mot statens säkerhet."

Är inte "terrorism" ungefär samma sak som "samhällsomstörtande verksamhet" och därmed ett hot mot statens säkerhet? ;)

Lars-Erick Forsgren sa...

Har Spanien som nation försvunnit eller ockuperats pga terroristattentaten där?

Finns inte längre USA efter sept 11?

Läs f.ö. Hans Lindblads argumentering, i bloggposten efter denna, om hur olika metoder ska användas för olika former av hot. Terrorism ska bekämpaas med polisiära metoder - inte genom generell övervakning av medborgarna!

http://lars-ericksblogg.blogspot.com/2010/10/vilka-ingrepp-i-friheten-motiverar.html

pop sa...

Det är ju egentligen ytterst lite terrorism som kan utgöra ett hot mot en stat som sådan. Egentligen torde de allra flesta terrordåd falla under befintligt lagrum för brott mot enskilda t.ex. allmänfarlig ödeläggelse, mordbrand och mord.

Dock står terrorister och kontrollstat i en ömsesidig beroendeställning i det att de förra behöver framställas som ett hot mot staten för att vara relevanta och den senare behöver terroristerna för att motivera sin existens. Hittills uppfyller de båda parterna sitt informella kontrakt.

Lars-Erick Forsgren sa...

Pop. Helt rätt. Och det stämmer med hur Hans Lindblad också resonerar, se inlägget efter detta.