03 mars 2010

Författningsdomstol och demokrati (uppdat.)

I går jublade stora delar av bloggarvärlden över att den tyska författningsdomstolen i vart fall delvis/partiellt motsatt sig datalagringsdirektivet. (Idag rasar bloggarna över att regeringen vill öppna FRA-shoppen för fler.)

Jag och många andra driver tesen att vi behöver en författningsdomstol även i Sverige. Detta för att skydda demokratin och för att skydda grundlagarnas fina principer emot klåfingriga ingrepp från skiftande riksdagsmajoriteter. Idag har vi ju bara ett lagråd, som knappt ens kan kallas en lightversion av en författningsdomstol.

Men, om en författningsdomstol hjälper för att skydda grundlagen, det beror givetvis på hur den funkar, hur den tillsätts och vilka befogenheter den får.

Den måste givetvis vara självständig, fungera som en balans emot tillfälliga majoriteter i riksdagen som vill sätta sig över grundlagen.
Dock, att den skulle kunna gå emot riksdagen(s tillfälliga majoritet) är den huvudinvänding som sossarna har emot den.
Det kan inte vara rimligt att en tillfällig majoritet i riksdagen - eller en regering - ska kunna tillsätta domarna i en författningsdomstol. Något slags metod för att även tillsättningarna ska gynna självständighet måste skapas.

Grundlagsändringar ska endast kunna genomföras med bred majoritet och av två riksdagar med val emellan. Dvs med inbyggd spärr emot att en majoritet ska kunna utnyttja sin situation till ge sig själv fördelar, t ex för att konservera sin maktställning.

Maktdelning är en god grundprincip för bibehållen demokrati. Absolut makt är farlig. Därför måste en författningsdomstol kunna stoppa eller ändra lagar som strider emot grundlagarna. Den måste givetvis kunna ta upp lagförslag för gransking på eget initiativ.

I grunden är det givetvis bara folkets egen vakenhet och vilja som är det avgörande, hur många spärrar emot maktmissbruk som än vi försöker införa.

Därför är det viktigt att folket inte kontrolleras och att det fria ordet, även på internet, inte inskränks.

Uppdatering. Den som vill ha en mera juridisk genomgång kan t ex läsa Juristen.
http://juristensfunderingar.blogspot.com/2010/03/forfattningsdomstol-underkanner.html

2 kommentarer:

Alex von Fersen sa...

http://www.forfattningsdomstol.se/

Alex von Fersen
http://exil.blog.com/

Lars-Erick Forsgren sa...

Visst, jag har skrivit på. Det måste vara minst ett år sedan, eller mer.