08 mars 2010

Smutsig valkampanj? Vems fel?

Under några dagar har det varit en debatt både i pressen och bland bloggare om något som kallas risken för att den ökade användningen av sociala media skulle ge en smutsig valrörelse.

Uppriktigt sagt har jag svårt att förstå denna plötsligt uppflammande debatt.

Det har alltid funnits smutsiga inslag i valrörelser. Ibland inspirerade av dumheter från högre ort, ofta pga övernitiska gräsrötters heta engagemang - och svårighet att inse betydelsen av fair play även i politiken.

Naturligtvis ska detta motverkas så långt det går. Vilket framför allt kräver partiledningar, som förmår hålla rent själva och att de uppmanar valarbetare att hålla en hyfsad nivå. Ändå måste vi inse att valrörelser engagerar många människor - som bara är människor. Alltför grova mänskliga övertramp får/ska givetvis bemötas.

Det enda nya i dagens debatt är att man synes vilja lägga skulden på de sociala media (dvs internet). Det är rent trams. Självfallet kan det inte vara teknikens fel, det är alltid människorna bakom som styr hur debatten blir.

Däremot har internet en annan fin egenskap, som gynnar demokratin. Internet med bloggar, mail, hemsidor etcetera ger fler människor möjlighet att delta i debatten, att inte bara sitta som åskådare. Att vara delaktiga i den demokratiska processen.

I mörka stunder undrar om det är det som internets belackare är rädda för. Att de är rädda för ett folkligt deltagande.

Inga kommentarer: