30 mars 2010

Piratpartiet och Liberati, sakfrågor eller organisation

Hittade via Anna Trobergs blogg en intressant text hos Jerry Silfwer som handlade om piratpartiets framtid och utveckling liksom likheter mellan pp och Alexander Bards nätverk Liberati. Jag finner det vara en intressant analys som dessutom har en kommentar av Bard och att Anna Troberg rubricerar sin bloggpost om detta med att man inte dör av samarbete, det är lika intressant. Jag rekommenderar allt detta till läsning.

Som gammal socialliberal (och därför inte längre folkpartist, som jag brukar skriva) och stark sympatisör till pp så ser jag också likheter och samarbetsmöjligheter. Både nu och framöver. Jag har varit lite skeptisk till Alexander Bard även jag, men när jag kollat upp Liberati mera noga på senare tid känner jag att det kan komma något positivt ut ur det hela.

Nu ska ju först detta val klaras av, och jag hoppas att pp kommer in. Samtidigt har jag upprepade gånger sökt stimulera pp till en vidgning av sitt program, givetvis i (social-)liberal riktning, i fler frågor. Detta då det är det liberala inslaget som är tydligast i pps politik, även om medlemmarna kan ha högst varierande bakgrund. Jag har ju också funnit att det kan finnas samstämmighet med och intressanta människor oavsett vilka partietiketter de kan ha. Det är, eller borde vara, lätt att samarbeta i frågor där man i sak är helt överens, trots olika bakgrund.
Det är olyckligt om samarbete ses som något negativt. Jag blir olycklig när jag ser partiegoistiska inlägg från piratpartister. Att isolera sig lär inte föra piratpartiets frågor framåt. Och jag minns mycket väl hur piratpartiet sade att det var sakfrågorna som var det viktiga, inte organisationen.
I de frågor man inte är överens, eller klar över vad man anser, bör och kan man diskutera sig fram för att se om det finns möjlighet att finna gemensamma ståndpunkter och framgångsvägar.
För en tid sedan lade jag in Liberati i min bloggroll (se vänsterspalten). Nu kommer jag att lägga dit Jerry Silfwers blogg också.

1 kommentar:

Unknown sa...

Tack!