18 mars 2010

Ett kontrakt om att följa sina löften!

Två folkpartister, Camilla Lindberg och Mathias Sundin redovisar i SvD idag ett väljarkontrakt där de lovar att rösta emot datalagringsdirektivet, även i eventuellt nedtonad form.
De skriver: Visserligen kräver Folkpartiet en minimal tillämpning – t.ex. den kortaste lagringstiden om sex månader – men vi anser att det inte räcker.
Hela uppropet, som det redovisas i SvD är en utmärkt genomgång av argumenten emot direktivet och de tankar som ligger bakom det, liksom hur partierna vacklar fram och tillbaka om det.

Jag anser att det är ett bra initiativ! Det torde väl bara vara ett parti där samtliga kandidater är beredda att skriva på till 100% (menar givetvis pp). Men det är öppet för alla riksdagskandidater att skriva på detta väljarkontrakt, se länk, Nej till datalagring.
Fritt fram oavsett parti att skriva på.

Nu kan en och annan invända att även om flera partier vacklar fram och tillbaka så verkar moderaterna och sossarna som partier stå bakom direktivets vilja att registrera allt om oss. Och hur säker kan man vara var piratpartiet hamnar i en vågmästarställning och ska förhandla...

MEN, det intressanta är att om det finns kandidater från alla partier som skriver på direktivet så ökar chanserna till att få ett nej i riksdagen. Finns det kandidater i varje valkrets med för varje väljare "lämplig ideologi" (ett något svårdefinierat begrepp dock), så kan fler integritetsvänner väljas in.

Om kandidaterna vågar - och står för sitt löfte. För, även om det är ett bra initiativ så är det onekligen märkligt att det känns nödvändigt att kandidaterna ska behöva lova att stå för sin ideologi... Med tanke på vad som hänt under senare år, inte minst i FRA-frågan, så är det dock en viktig markering.

Jag vill uppmana alla att kontakta sina kandidater att skriva på - och hålla löftet.

Jag skulle dock vilja se ett tillägg i "kontraktet". Ett tillägg som säger att den som blir invald inte heller låter sig bli utkvittad vid aktuella omröstningar och kommer att offentligt redovisa alla påtryckningar från partiledningen att böja sig.

Man kan aldrig vara nog försiktig i dessa tider.

Camillas resp Mathias bloggar kan du hitta här.

Inga kommentarer: