05 mars 2010

Piratslogans (tillägg)

Ett par av piratpartiets ledare (Rick och Anna) har lancerat, på prov, en ny och kortare slogan som ska tala om för folk vad partiet står för:
Integritet! Kultur! Kunskap!

Det har lett till en del debatt på deras bloggar, för och emot, och vet-inte/kanske. Jag lutar åt det senare.
Jag har i vart fall just nu en viss förkärlek till det jag föreslog i mitt förrförra inlägg - dock inte som enda slagord.
"Piratpartiet kräver att grundlagen följs!" - Detta då det skulle kunna ses som lagom chockerande för många väljare, vilket kunde leda till nyttig nyfikenhet, och dessutom koppla till att grundlagen (i regeringsformen) ger ett visst skydd för begreppet (med de värdeord som där finns) medan tillämpningen däremot är minst sagt bristfällig.

Nå, slagord kan vara bra dörröppnare. Men de säger inte allt. I vart fall gör de oftast inte det. Jag vet inte vad jag ska tycka om IKK. Det är dock ett helt rätt konstaterande att pp inte kommer längre om bara datatekniker ska vara målgruppen.
Däremot bör piratpartiets huvudprinciper locka fler, och där håller jag med bloggaren Calandrella.

Integritetsbegreppet börjar så sakteliga utvecklas i pirattolkning. Det är dessutom nära besläktat med begreppen medborgarrätt och mänskliga rättigheter, rättssäkerhet. Jag ser där också kopplingen till kraven på författningsdomstol - och det "paradoxala" i att piraterna vill se mera laglydnad, dvs håller på grundlagen/regeringsformen mer än andra partier och jurister!

Däremot anser jag att "kultur" och "kunskap" i pp:s tappning är mycket mindre klara betr innehåll, och i den mån de utvecklats är det utifrån en lätt teknisk vinkel, möjligen beroende på den hittillsvarande målgruppen. Men det kanske kommer.

Tre ord, integritet, kultur, kunskap ger en bra rytm. Men nog skulle det kännas bättre om de - förutom att de fylldes mera konkret - också fick sällskap med begreppen medborgarrätt och rättssäkerhet.

Tillägg. En kommentar, som jag fått, vill ändra mitt "slagord" till att vara: Pp kräver att upphovsrättslagen (?) inte följs.
Det var givetvis tänkt som (dräpande) polemik. Men visar faktiskt på hela poängen. Som jag tolkat PP så vill det nämligen att GRUNDLAGEN ska stå över all annan lagstiftning, ja, att annan lag inte får stå i strid med författningen. Vare sig dess bokstav eller anda. Det är faktiskt vitsen med att ha en grundlag. Dvs att "små detaljlagar" kommer att nagelfaras grundligt om respekten för grundlagarna återupprättas!

6 kommentarer:

OlofB sa...

"Piratpartiet kräver att grundlagen följs!" haha klockrent ;)

minata sa...

Piratpartiet kräver att upphovsrättslagen inte följs!

Lars-Erick Forsgren sa...

Minata, gamla troll. Där har du en poäng. Omedveten gissar jag.
PP vill nämligen att GRUNDLAGEN ska stå över all annan lagstiftning, ja, att annan lag inte får stå i strid med författningen. Vare sig dess bokstav eller anda.

Det är faktiskt vitsen med att ha en grundlag. Dvs att "små detaljlagar" kommer att nagelfaras grundligt om grundlagarna ska tas på allvar och vara ledande!

Thomas Tvivlaren sa...

Manuell trackback:

Detaljkunskap om transaktioner önskas

Lars-Erick Forsgren sa...

Thomas T. Intressant kollning!

Thomas Tvivlaren sa...

@Lars-Erick Forsgren: Ja, det där ser jag som en försmak av vad som komma skall i relation till transparens. Granskningen av staten och myndigheter kan nå nivåer vi aldrig tidigare sett maken till.

Vore som sagt trevligt om det gick att detaljgranska just de där fallen på ett smidigt sätt så det var därför jag slängde ut frågan.