20 mars 2010

Demo crazy!

Nätet är så segt, så segt. Är det FRA och Säpo som är ute och drar ned hastigheten med sitt kollande?
Dock, jag hörde i radion i morse: Frihet och mänskliga rättigheter - efter lång tids framgång är dessa begrepp nu på tillbakagång sedan några år.

Programmet var "Konflikt", ett alltid intressant program, som fokuserar på internationella kriser. Även detta program hade koncentration på det internationella läget. Sudan, Iran, Irak, Afghanistan etc.
Ett uttalande som jag minns; det handlar alltför ofta inte om att införa demokrati (i krisländerna) utan det är frågan om democrazy, dvs en tillställning för att vilseleda (lura, invagga i trygghet) den västerländska opinionen.
Det handlar således ofta om skendemokrati, riggade val. Något annat är inte möjligt, av olika skäl...

Ty, "det måste finnas institutioner som kontrollerar regeringen". Annars blir det maktmissbruk och annan korruption. Kontrollorgan saknas nämligen oftas.

Det är ju det jag säger, makt korrumperar, absolut makt korrumperar absolut (även den med bästa avsikter). Därför måste den kontrolleras, delas. Exempelvis genom en författningsdomstol - och en kritiskt granskande och fri press.

Jag vill nog mena att beskrivningen av det försämrade läget för frihet och mänskliga rättigheter, det känns som en bra beskrivning på dagens Sverige också.

Exempel? FRA-lagen, Ipredlagen, Acta, datalagringsdirektivet, drogtestning av barn utan föräldrars godkännande eller ens vetskap, "skampålebrev" till misstänkta men ej dömda. Etc.

Inga kommentarer: