23 februari 2010

Libyen, regeringen och Telub

Jag tidigare skrivit om den nya Libyenaffär som regeringen med handelsminister Ewa Björling är ansvarig för och hur den kan ses mot bakgrunden av tidigare svenska affärer med Libyen. Se t ex denna länk.

Den kanske främste kritikern av Telubaffären för ca 30 år sedan var Olle Wästberg, då fp-riksdagsman, senare bl a chefred för Expressen mm. Han har nu i sitt månadsbrev skrivit följande kommentar av den nuvarande regeringens Libyenaffär.
Hans rubrik är: En ny Telub-affär?
"Svenska statliga rymdbolaget kommer att exportera övervakningssystem till Libyen. Många har skrivit både i medier och direkt till mig och frågat om det är en parallell till Telubaffären 1981, där jag som riksdagsledamot spelade en viss roll. Tillsammans med Expressens Ingvar Hedlund skrev jag en bok om affären. Hedlund fick stora journalistpriset för sina avslöjanden.
http://sv.wikipedia.org/wiki/Telubaffären> http://christiandahlgren.wordpress.com/2010/02/05/ska-sverige-utrusta-gangsterregimer/http://www.aftonbladet.se/debatt/debattamnen/varlden/article6544689.ab#abArticleLike

Det statliga företaget Telub utbildade libyska kadetter i ett läge där Libyen deklarerade att man ville förgöra Israel med militärt våld. Debatten gjorde att affären avbröts, libyerna sändes hem och den ansvarige ministern blev prickad.
Den nu aktuella affären stärker kanske inte Libyens miltär, men ger landet större möjligheter att övervaka de egna medborgarna och hindra dem att fly diktaturen. Det är, som nya EU-ministern Birgitta Ohlsson sagt, ”oerhört problematiskt”.
Thomas Hammarberg, som är Europarådets kommissionär för mänskliga rättigheter, har deklarerat att han anser det fel av Sverige att sälja övervakningsutrustning som syftar till att stoppa båtflyktingar.
Förhoppningsvis påverkas Rymdbolaget och dess ägare av debatten."

Jag vill bara tillägga att debatten om den nya affären har varit, med få undantag, väldigt lågmäld denna gång.

Inga kommentarer: