15 februari 2010

Hans Lindblad om t-banepolisen och om att fotografera poliser.

Händelsen, där poliser i t-banan gick till attack mot en som filmade dem, har verkligen väckt en debatt, främst i bloggarvärlden, men även något i gammelmedia. Ett intressant faktum är att denna sak läggs till en mängd redan känd kritik emot polisen och dess arbetssätt i Sverige.

Jag har i ett par bloggposter, se nedan här och här, kommenterat det hela.

Jag har fått en reaktion från Hans Lindblad om hur han ser bl a på detta aktuella fall också. Principiella synpunkter. För nya läsare av denna blogg kan jag nämna att Hans Lindblad är f.d. riksdagsman (fp), som redan när han satt i riksdagen hade stark kritik emot polisens arbetssätt och bristande effektivitet.

Hans har kollat på min blogg och skriver:
"Jag reagerade också på tidningsuppgiften om att poliser ingripit mot en person för att han tagit bilder, och att de beordrade honom att tömma kameran.
Det finns ställen med fotoförbud, utfärdade av länsstyrelsen. Det har i allmänhet rört sig om militära områden eller annat som varit viktigt av totalförsvarshänsyn.
På andra platser är det tillåtet att fotografera, och polisen kan knappast ha lagstöd för sitt försök att stoppa en fotograf.
Det står ingenstans i lagen att man inte får ta bilder om en polisbil eller polis kommer med på bilden.

Vad jag skrev för några år sedan var att det är tacknämligt om många fler kan videofilma vad de ser, för utan videoinspelning är det i praktiken omöjligt att få en polis fälld för t ex misshandel. För när det är två poliser, som det alltid är i bilar, så intygar alltid den ene polisen att den andre absolut inte gjort något fel. Att ljuga är satt i system, efter det finns en kåranda i polisen som helt tar över i sådana fall.
"

Det är ord och inga visor!

Hans L kommenterar också torrt, att om den för sexbrott misstänkte länspolismästaren berättat allt om sina brott, så skulle polisen besparas att ägna enorma utredningsresurser åt detta. Det finns ju mycket anant att utreda. Denne polischef är alltså bara lojal emot sig själv, inte mot polisen och mot rättsstaten.

Mot bakgrund av Hans Lindblads kommentar frågar jag mig: Var finns dagens aktiva politiker? Vad gör de för vår rättssäkerhet?

4 kommentarer:

OlofB sa...

En ljuspunkt i sammanhanget är att medborgarjournalistiken befinner sig i en stark tillväxtperiod nu. Det kan säkert mättas, men än så länge ökar antalet för var dag som går.

Maria LENN Thunholm sa...

Hur länge har den svenska polisen hållt på med dessa fasoner?

Polisen ska ju skydda medborgarna och inte attackera dem. Sverige är väl ändå ett demokratiskt land där vi har åsiktsfrihet. Där jag som socialist ska kunna prata med en liberal utan att en enda av oss ska kunna straffas för våra åsikter...

Jag har inte bott i Sverige sedan 2004, så det är mycket jag inte vet...

inspirerar sa...

Dagens politiker ser som sin främsta uppgift att jaga och belägga människan med skuld och åtgärder för i Sverige ska allt vara skäligt och eftersom strävan är att Sverige ska vara ett föregångsland så utrotas alla sjuka och arbetslösa,och göra människor hemlösa sedan är det enbart de skuldtyngda kvar och vi verkar överleva det mesta och fortsätter kosta staten miljoner och miljoner. Det är vad dagens politiker är upptagna med, om det är skäligt och gör Sverige till ett föregångsland vet inte jag, det jag vet är att människan lider svårt

Michael Gajditza sa...

I England har man infört en lag som kan ge långa fängelsestraff för de som fotograferar poliser under tjänsteutövning. Skrämmande!