26 februari 2010

Elbolag - gör om, gör rätt, betala tillbaka!

Den här vintern har varit ovanlig på två sätt. Det har snöat ovanligt mycket och det har varit kallare än på flera decennier.
Det har inneburit problem med snöröjningen, med kommunikationerna – och med skenande energipriser, speciellt för elen.

Tåg och bussar har försenats eller ställts in. Värst drabbade är tågen, både lokaltrafiken och distanstågen. Företagens anställda sliter och jobbar för att få det att fungera. Inte går det riktigt som vi resenärer önskar, men reseföretagen inser ganska snart att de måste bjuda till. Att de självfallet inte kan kräva resenärerna/kunderna på högre priser när det inte funkar, när inte tågtrafikens kapacitet räcker på grund av snö och kyla. Tvärtom, kunderna ska kompenseras på olika sätt, genom priskompensation eller annat.

Men elbolagen då? Nej, har någon hört att de tänker kompensera kunderna? Icket, de tänker tvärtom emot hur trafikbolagen resonerar. Energibolagen tänker inte alls på att de borde hålla sig väl med kunderna! I kylan kan de inte leverera el till oss konsumenter i den utsträckning som vi efterfrågar i kylan. Att de då måste skaffa fram extrakapacitet, det är ju självklart. Lika självklart är det att de ska göra det utan att belasta konsumenterna för det!!!

Men de gör tvärtom. El-bolagen, de höjer priserna när de inte kan leverera! Samtidigt som de stänger flera kraftverk under den kallaste årstiden. Hur kan de göra det? Jo, eftersom de låter kunderna betala, och betala mera för levererad kvantitet. Därigenom ökar deras vinster dels genom ”taktisk produktionsplanering”, dels genom en kall vinter.

Nej, lär av trafikbolagen och andra företag som inser hur man ska behandla kunderna även i extrema situationer! Vårda kundrelationerna!
Jag kräver inte, och nog ingen annan heller, att de ska låta bli att ta betalt för den extra-el som de levererar. Men, de ska inte ta högre priser bara på grund av kylan och att de måste ta fram extrakapacitet! Sänk, betala tillbaka de överpriser ni tagit och tänker ta av oss el-konsumenter. Det måste gå att räkna fram ett normalpris. Ge oss tillbaka mellanskillnaden. Gärna med lite råge! Ni har stora marginaler att ta av.

Nuvarande system att ta betalt för all el utifrån priset för den dyrast producerade sista kilowatten är osunt och måste ändras. Att i detta läge tillämpa det är dessutom skamligt. Gör om, gör rätt, betala tillbaka!

Inga kommentarer: