22 februari 2010

Om Mediaplanet och ansvaret för dess opinionsbildning

Detta är en uppföljning av min bloggpost om köpta röster etc, se denna länk. Jag diskuterade där bl a "fenomenet" Mediaplanet, som megafon för opinionsbildning och vem som är ansvarig utgivare för denna annonstidning, vilken bl a går som bilaga till SvD.

Jag fick från Mediaplanet först uppgiften att de var ansvariga, men nu kom en något förändrad version, som jag vill delge er:

"Ansvarig utgivare är distributionskanalen, alltså i detta fall SVD. Därför måste vi alltid säkerställa att ämnet vi vill skriva om är okej för SVD. Tematidningen måste också godkännas av SVD innan den går i tryck. ... Vi har inte fått uppgifter om att vi uttryckligen måste ange SVD i redaktionsrutan som ansvarig utgivare, det räcker med distributionskanal och tryckeriet. "

Detta är intressant. SvD och dess ansvarige utgivare Lena K Samuelsson, är alltså ansvarig för hela annonsbilagan, producerad av Mediaplanet, inklusive den textreklam som dess "artiklar" utgör. Därigenom blir indirekt (?) SvD ansvarigt för artiklar som de facto är skattebetald opinionsbildning för, i detta fall, myndigheter. För artiklar som bekostas av myndighetens annonser.

Jag menar att detta därmed är ett trovärdighetsproblem för Svd.