11 februari 2010

Afghanistan

Jag tror inte jag skrivit om Afghanistan tidigare. Detta då ämnet i sig är så stort att det skulle kräva ett flertal, långa inlägg.
Idag ska jag ändå skriva något, och dessutom kort.
Dagens svenska diskussion handlar mest om de svenska soldater som skjutits till döds. Och Sveriges engagemang ifrågasätts i vanlig ordning av Lars Ohlys parti.

Nu ska vi inte glömma att Afghanistan snart sagt alltid varit oroligt och utsatt för både utländska makters försök att dominera liksom inhemska krigsherrars ständiga kamp om makten. Detta även före det att Sovjet invaderade Afghanistan för 30 år sedan. På senare år har bl a tillkommit opiumhandelns växande betydelse för landet, liksom talibanernas kamp för att föra landet tillbaka till medeltiden.

För att göra det lätt för mig ska jag, som en kommentar till dagens situation, hänvisa till en debattartikel i Svd den 10 febr av Torbjörn Pettersson, generalsekreterare för Svenska Afghanistankommittén.

Pettersson förnekar inte att det behövs en militär insats i landet. Utan den skulle det bli totalt kaos och att talibanernas terrorvälde helt skulle ta över efter en kamp mellan krigsherrar som gör stora pengar på opiumhandeln.
Men, han påpekar att först måste afghanistanerna övertygas om att vi är där för att vinna deras fred, inte vårt krig.
Sedan måste de militära insatserna tonas ner till förmån för civil återuppbyggnad, att få till en legitim stat.
Dessutom bör inte biståndet kanaliseras via militära strukturer. De militära fredsfrämjande insatserna måste hållas isär från det humanitära arbetet.

Pettersson betonar att hela problematiken förvärras av korruption som råder i landet. Därför måste en hederlig och demokratisk struktur byggas upp. Det är inte gjort i en handvändning.
Detta vill jag stryka under med dubbla streck.

Läs artikeln.

2 kommentarer:

Björn Felten sa...

Kan det kanske rent av vara så, att allmän polisvärnplikt i stället för vår militära dito (som väl är näst intill skrotad nu?) skulle kunna utgöra en lösning? Skicka poliser i stället för militärer alltså.

Anonym sa...

Problemet är att USA och västvärlden gett sig fasen på att exportera sin typ av demokrati till Afghanistan. Om man istället återinsatt ex-kungen och låtit honom styra via en traditionell Loja Jirga hade det fått större genomslag och acceptans hos folket och kunde ha utgjort startpunkten för en verklig demokratisering.

Nu har man en president utan förankring i folkdjupen och utan kontroll över vare sig territorium eller statsapparat. Korruption kommer som ett brev på posten. Frågan är om termen statschef är tillämplig på en person vars makt helt grundar sig på utländsk truppnärvaro.