09 februari 2010

Betr Cecilia Malmström och Libyen.

Jag har kollat upp vad eu-kommissionären (det var idag de "installerades") Cecilia Malmström sagt betr det som behandlades i föregående inlägg (se nedan) i denna fråga. Och hur hon anser det ska tolkas.

Via hennes medhjälpare inkom nyss detta svar:
"Under förhören har Cecilia Malmström inte sagt att hon ska göra allt för att hjälpa Libyen att hålla tillbaka flyktingströmmarna in i EU, utan betonade att kommissionen måste säkerställa att Libyen följer internationella konventioner. För den intresserade finns hela hearingen att läsa på http://www.europarl.europa.eu/hearings/static/commissioners/cre/malmstrom.pdf
Vill man ha fram vad hon sa om Libyen kan man alltid söka på Libya i texten."

Jag har också fått ett besked mera direkt från hennes mun, om än förmedlat via en svensk EU-parlamentariker.

"Det stämmer inte att hon sa så(dvs att hon skulle hjälpa Libyen). Cecilia svarade på frågan om avtalet om illegal invandring som Italien och Libyen har enats om, att det är nödvändigt att föra samtal med Libyen, även om det "inte är lätt". Hon bekräftade att hon fortfarande stödjer den så kallade non-refoulement-principen (som ska skydda flyktingar mot att återsändas till en stat där de riskerar förföljelse, ett s.k. politiskt verkställighetshinder).
Du kan hitta referat från utfrågningen och själv tolka det hon sa här:
http://www.europarl.europa.eu/hearings/static/commissioners/cre/malmstrom.pdf"

Som synes hänvisas i båda fallen till samma länk, med förhöret. Det kan givetvis spekuleras i hur det hon sa ska tolkas. Men jag menar att hennes egen tolking är den som gäller. Hon borde rimligen veta vad hon menade. Jag är nöjd med svaret.
Att inte hennes uppdrag blir lätt, det kan nog alla inse. Hon har ett uppdrag att föra samtal med Libyen, men hon avser inte att "hjälpa" Libyen. Tvärtom, hon kommer att pressa Libyen att följa internationella konventioner och arbeta för att flyktingar ska skyddas.

7 kommentarer:

Nemokrati sa...

Jag fick inte det intrycket - kontexten handlade om hur man skulle stoppa den illegala invandringen - det var detta som många av frågorna avkrävde svar på beträffande hur EU och kommissionen avsåg att agera. Cecilia Malmström medgav att trycket kring Medelhavet var hårt och hon hänvisade i det sammanhanget också till Stockholmsprogrammet enligt mina anteckningar - och man pratade vidare länge om avtal och samarbete med tredjeländer - och det var i det sammanhanget som även Libyen nämndes, det är vad jag antecknat. Så jag fick ett annat intryck - istället ett av kluvenhet mellan "humanismen" och "effektiviteten" och hur problematisering kring dessa bådas inbördes relation undveks. Trycket från utfrågarna på hårda tag var hårt och de fortsatte att pressa Cecilia Malmström på besked om hur hon tänkte sig att stoppa den illegala invandringen. Vid tal om repatriering och deportationer markerade hon hårt högerut - men lovade samtidigt stärka Frontex och gränskontroll vid EU:s yttre gränser och förstärka samarbete med tredjeländer såsom Libyen - och det är väl ungefär det Sverige nu ämnar göra genom att sälja övervakningsteknik just till tredjelandet Libyen - ett konkret och handfast handtag till en förtryckarregim. Helt i enlighet med EU:s övergripande riktlinjer som jag fattar det. En hänvisning till Stockholmsprogrammet sätter dessutom ett mycket stort frågetecken till avsikten om en human och rättssäker flyktingpolitik (se tidigare länk ECLN). Jag tror inte heller det är en slump att Oxford Journal of Refugee Studies nyss publicerat en artikel med rubriken "EU–Libya Cooperation on Migration: A Raw Deal for Refugees and Migrants?” - Citat:
"”Libya’s emergence as a key jumping-off point for entry into Europe by sea has created a sense of urgency within the EU, which seeks to prevent arrivals from this new point of departure, and has led to the initiation of EU–Libya cooperation on migration. . .strongly indicate that the current approach . . . focuses on border control and surveillance,”

utan istället illustrerar det väl tämligen väl vad EU - och Cecilia Malmström i egenskap av ansvarig för migration, gränskontroll och polisfrågor - står i begrepp att göra; idogt assistera Libyen i att hålla 'flyktingströmmarna' på behörigt avstånd från EU:s yttre gräns.

Nemokrati sa...

Det här stycket ur din länk tycker jag man kan tolka både i den ena och den andra riktningen - och en hänvisning till Stockholmsprogrammet pekar inte i riktning mot en humanisering, enligt betydligt fler än min mening:

Ur din länk citat Cecilia Malmström:

"You also asked a question on Libya. We need to talk to
Libya of course. Libya is an important neighbour. It is a
country of transit and from which people emigrate. We
need to talk to them. It is not very easy because Libya is
not exactly a democratic country, but we need to find a
way forward in order to have collaboration. I know that
there has been rapprochement from the Commission and
from the former Presidency to Libya.
It is moving very slowly forward, but we will have to
talk to them and see how we can have the means of
cooperating so that they help us to do this, while always
reinforcing the commitment they have to treat people
according to international principles. We also need to
work with the UNHCR, who are already in Libya, in
order to help them to build up their capacities, reception
conditions and so on. It will not be easy. It will take a
long time."

Detta uttalande tycker jag pekar lika mycket i riktning mot vad Oxfordartikeln tar upp. Att se till att Libyen följer humanistiska principer kan realistiskt sett visa sig minst lika ogörligt som att omvända talibaner till den rätta tron på mänskliga rättigheter.

Och i beaktande av Sveriges agerande när det gäller planerad försäljning av övervakningsteknik till just Libyen så måste man nog säga att en tolkning i enlighet med min inte är helt tagen ur luften, särskilt som det nästan bara var en kvart sen som Cecilia Malmström faktiskt var Sveriges EU-minister.

Nemokrati sa...

Dessutom såg jag på flera ställen Cecilia Malmström upprepa att hon vill se ett stärkt samarbete med Libyen, som t ex här i svar från en fransk parlamentariker som begär svar på vad hon tänker göra med den illegala (eller irreguljära) invandringen:

Enfin, quelle priorité donnerez-vous à la problématique
du retour des migrants en séjour irrégulier?
2-067
Cecilia Malmström, Commissaire désignée.

"- Le pacte
sur l'immigration doit en effet être mis en oeuvre et faire
l'objet d'une évaluation l'année prochaine, je crois. . .

En ce qui concerne l'immigration irrégulière, j'ai aussi
évoqué certaines priorités. Il faut s'efforcer d'offrir la
possibilité d'immigrer en Europe par des moyens légaux.
Je vais renforcer Frontex, comme je l'ai déjà expliqué à
vos collègues. Il faut travailler avec les pays tiers. Je
pense que le nouveau bureau d'appui en matière d'asile,
situé à La Valette, qui sera en place – je l'espère – cet
automne, nous permettra également d'aider les pays
concernés et de partager les responsabilités entre les
pays. Je compte par ailleurs poursuivre les discussions
avec les pays tiers, notamment la Libye et la Turquie,
mais aussi avec d'autres pays de la région afin que nous
puissions parvenir à des accords sur les réadmissions
avec ces pays et afin qu'ils nous aident à contrôler
l'immigration irrégulière.
2-068
Véronique Mathieu (PPE). – À ce sujet-là, vous avez
parlé, notamment, de la Libye et de la Turquie. Est-ce
que vous pouvez, par exemple, nous garantir que chaque
accord qui sera signé avec un pays tiers contiendra un
chapitre consacré à l'immigration?
2-069
Cecilia Malmström, Commissaire désignée. - Bien
évidemment, ceci est toujours à l'ordre du jour pour les
pays concernés, comme, par exemple, la Libye et la
Turquie.
Nous savons que les discussions sont difficiles avec la
Libye. Il y a eu une longue période d'interruption. Nous
avons un peu débloqué la situation, avec M. Barrot qui
voulait se rendre dans ce pays en novembre. Il n'a pas pu
le faire, pour différentes raisons, mais d'autres
représentants de la Commission y sont allés. Je vais
maintenant voir s'il est possible de discuter avec les
autorités libyennes. En tout cas, cette question, qui
concerne les pays tiers, est toujours à l'ordre du jour.
Certes, elle dépend un peu de la situation nationale, bien
évidemment, mais elle est toujours à l'ordre du jour."

Enligt vad jag förstår så betonar Cecilia Malmström starkt vikten av samarbete med särskilt Libyen (och Turkiet) för att kontrollera den illegala invandringen till EU - och försäkrar att frågan om samarbete med tredjeländer som Libyen 'alltid står på dagordningen'. Hon ämnar prioritera att förstärka Frontex, möjligheter att immigrera lagligt samt just arbetet med tredje länder och särskilt då Libyen och Turkiet. Vidare försäkrar hon utfrågaren om att hon bland annat räknar med att fortsätta diskussionerna med tredjeländer och särskilt då Libyen men även övriga länder som hjälper EU att kontrollera immigrationen.

Nemokrati sa...

Och ytterligare ett stycke - det här får mig att känna mig tveksam om vilka rättigheter dessa människor i verkligheten kommer att få:

"However, I know there is great
pressure on the Mediterranean and I have mentioned a few ways in which can work on that – Frontex,
resettlement programmes, the different deals on cooperation we can make with third countries around the Mediterranean. I will continue to do that, but I want to
stress that we also have international commitments to
receive people who ask for asylum and to give them
certain rights."

http://www.europarl.europa.eu/hearings/static/commissioners/cre/malmstrom.pdf

Lars-Erick Forsgren sa...

Nemokrati.
Min franska är inte vad den varit.
Jag tycker det är uppenbart att du gör din tolkning. Jag gör min, och den grundar sig på vad den som sa det menade. Och anser sig ha sagt. Plus det faktum att hon med sin bakgrund inte gärna kan tycka annorlunda nu än tidigare.

Att EU har en del tvivelaktiga "regler", det är en annan sak. Likaså att det sannerligen blir ett tufft jobb för henne, vilket hon inte heller förnekar.
Det blir en balansgång, men jag vet inte vilken annan som skulle kunna klara den bättre för hon har i alla fall den goda viljan. Som jag ser det.

Nemokrati sa...

Din tolkning motsägs av att Cecilia Malmström trycker så starkt på utökat samarbete med Libyen och Turkiet, "resettlement programs"(en eufemism för deportationer?), förstärkning av Frontex och hänvisning till Stockholmsprogrammet. Än så länge har man inte mig veterligen fördelat ansvaret för flyktingar jämt mellan EU:s länder vilket innebär att det i stort sett står varje land fritt att inte ta emot några - ungefär som när Vellinge kommun vägrar ta emot ensamkommande flyktingbarn. Vi vet också redan att flyktingar de facto utsatts för tortyr i Grekland och en till intet förpliktande önskan om att Ghadaffis Libyen och Turkiet plötsligt skulle börja uppträda som exemplariska demokratier stannar nog i det fromma stadiet. Som jag ser det har man dessutom en ganska försumlig inställning till demokrati om man överhuvudtaget tycker att maktöverföringen till EU via Lissabonfördraget gått riktigt till, för att inte tala om ifall man ställer sig positiv till Stockholmsprogrammet och alla de andra integritetskränkande lagar som EU just nu håller på och beslutar om. Jag lyssnade f ö till nån konferens uppe i Norrland nånstans - den sändes av SVT24 och där satt makthavarna - ibland dem Cecilia Malmström - och diskuterade hur cyniskt som helst hur man på bästa sätt skulle kunna manipulera fram ett ja till ratificeringen - där fanns ett par kritiska röster som fullständigt kördes över.

Lars-Erick Forsgren sa...

Nemokrati. Det börjar likna en diskussion om påvens skägg.
Du ser faror och risker, och tror inte på Cecilia M.
Jag ser faror och risker, men vill tro att Cecilia M i alla fall kämpar för en mänsklig behandling och inte vill hjälpa diktaturens Libyen.

Vart det leder vet vi inte.

Jag skulle gärna se ett klart svar från Cecilia M själv betr hennes viljeinriktning, som kommentar till din kritik.

Dessutom spelar motkrafterna en stor roll, liksom hennes förmåga att hantera dem.