15 april 2009

Ska vi byta fora, vi bloggare och politikerna?

Riksdagsledamöternas bloggande är ett fiasko. Ungefär så beskrevs det häromdagen i traditionella media. Ja, där hittade pressen allt ett korn! Och sant var det dessutom!
Jag har mött många trista exempel på hur politiker missuppfattat detta med bloggande. De ser det som en agitationskanal. Inte som diskussionsforum. Inser inte att bloggande måste ske med viss frekvens, om bloggen ska bli läst - och kommenterad.

För bloggar ska kunna kommenteras! En oemotsagd eller i vart fall aldrig kommenterad blogg är som en tidningsartikel. Men på fel ställe.

En bloggare måste läsa och kommentera andras bloggar! Visa att han/hon deltar i samtalet! Först då blir bloggen och bloggaren intressant! Och att, som moderaten Hans Wallmark menade, att det skulle bli trevligt att få kommentera valfrågor några veckor före valet till Europaparlamentet, att tro att det ger ett seriöst intryck på bloggarvärlden, det är naivt. Och okunnigt! Det är fråga om en pågående diskussion, ett utvecklingsarbete (!), som inte kan eller får ta slut när ett val är över. I vart fall inte av en heltidspolitiker, som vill bli tagen på allvar.

Med detta vill jag uppmana alla (inte bara en mindre del) heltidspolitiker och kandidater till Europaparlamentet, till riksdagen och gärna även lokala politiker att blogga. Men att göra det på ett seriöst sätt, och lära sig bloggandets oskrivna regler. Annars blir det löjligt - eller i vart fall meningslöst.

Däremot är politiker ofta bra på att skriva artiklar och att få dem publicerade i pressen. Med hjälp av duktiga assistenter kan de till och med få någon snutt i teve då och då. Det problematiska är att det sällan blir en reell debatt av detta. Detta kan vara en tung orsak till den frustration som många väljare idag känner inför politiken.

Här finns dock ett område som bloggarna, speciellt då de som är engagerade i frågor som rör rättssäkeret och integritet, måste lära sig bättre. Det räcker inte att skriva i sin blogg, trots att där kan föras en snabb och djup diskussion. Alla läser inte bloggar - märkligt nog ;)
Inte minst viktigt är det för de bloggare som nu ställer upp till val. På grund av de frågor som är aktuella, och pga hur partierna agerat under senare år, så torde vikten av personval bli allt större!

För att vi ska kunna kryssa rätt måste politikerna kunna blogga och redovisa var de står. Och vi bloggare måste kunna visa vad vi kräver av våra politiker!
Vi får lära av varandra, allt i syftet att hålla demokratin levande.

3 kommentarer:

Carina sa...

Bra snack! Det är det interaktiva som gör internet så speciellt.

Ett ypperligt forum för politiker att samtala med folket som de säger sig arbeta för.

Hans Wallmark sa...

Jag kan hålla med om mycket. Möjligtvis undantaget raderna om min person...

Skälet till att jag på allvar börjat blogga var en förfrågan. Jag har hittills dragit mig därför att jag anser att två kritier bör uppfyllas: a) Texterna bör vara någorlunda genomarbetade, åtminstone ibland, så att det finns något av värde eller intresse för den som läser. b) Det måste inses att det behövs tid för att kunna svara och kommentera. Åtminstone fram till valet 7 juni anser jag mig ha möjlighet att uppfylla detta och sedan får jag fundera vidare på form: www.europabloggen.se

Sedan några veckor finns jag, inspirerad av mina barn, på Facebook. Jag tycker att det är ett bra sätt att kunna hålla kontakten med många. Där har jag också ägnat mig åt ett slags bloggande genom att lägga ut litet längre texter som noteringar. Och det är lika kul varje gång med andras synpunkter och tankar.

För jag håller med om att förtroendevalda har ett ansvar att vara närvarande. Nätet i olika former kan vara sådana öppna torg för utbyte.

Det konstaterades att bloggande innebär möjligheter att få kommentarer. Jag hoppas därför att dessa rader inte misstycks.

Hans Wallmark
Riksdagsledamot (M)
Kandidat till europaparlamentet
www.europaparlamentet.nu

Lars-Erick Forsgren sa...

Carina. Ja, interaktivitet, inte konsumtion el att sitta och gapa inför det som sprids som om internet var en stor megafon.

Hans W. Välkommen, och var medveten om att du kommer att bli granskad. Vägd. Bemött - eller förbigången med tystnad...
Texterna bör givetvis vara genomtänkta.Och än bättre är om de ger inspiration och väcker tankar, utveckling.
Däremot känner i vart fall jag att ngt felslag el felstavning inte gör så mycket. Bara det framgår vad man menar. Betr formell precison är bloggen ngt mitt-emellan ett mail och en artikel.

Är det en speciell fråga så kan bloggare skriva under "en hatt", men det mest intressanta är personliga bloggar. Tycker jag.

Min "dom" över ditt bloggande får anstå tills jag sett mera av det... Men en sak gör mig bekymrad, att du bara tänkt dig denna kommuniationskanal öppen tills EP-valet är över.
Ett bra svar fr dig skulle förstås vara att därefter öppnar du en egen blogg...