16 april 2009

Nedlåtande snack från de som vill försvaga internetfriheten

Några mörkermännskor anser att internets frihet är en slags lyxfråga för de som inte svälter. Att "svältande barn" inte ser internets frihet som en mänsklig rättighet.

Vad vet de om det?

Jag tycker det är ett tecken på att dessa censurivrare inte inser vad internet står för. Eller så inser de det och vill begränsa denna utomordentliga demokratiska kanal, de vill inte demokrati!

Dessutom är det en nedlåtande människoskyn att tillskriva människor åsikten att den som svälter inte har en önskan efter frihet och demokrati.
Demokrati och demokratiska rättigheter brukar vara en väg bort från svält.

Svält är ett relativt begrepp. Och kan omfatta annat än fysisk svält. Varför ska vi, som anser oss leva i den rika världen, tala om för andra vad som är viktigt för dem?
Internet är faktiskt något av det bästa som hänt yttrandefriheten, det har gett tillgång till information och möjlighet till debatt och tankeutbyte. Allt detta är grundvalar för demokrati.

I länder utan demokrati är internet dynamit! Den som strävar efter spridning av demokratin borde glädja sig över att det finns internetcaféer snart sagt i varje buske även i den del av världen som anses fattig. Som internetanvändare (och resenär) vet jag att så är det.

Är det fel att fattiga vill smaka på den demokratiska frihet som internet är?

Är det rätt att begränsa internets frihet i hittills som demokratiska ansedda länder? Som vårt.

3 kommentarer:

Gun Svensson sa...

Som vanligt väl formulerat. Även om det var rysansvärt att läsa Jörgen Samuelssons yttrande, kan vi vara glada över att vi har en fri press som låter oss få veta. Det är framförallt kombinationen av proffs och glada amatörer vid tangenterna som blir rena dynamiten. Men inget sker utan offer - idag har jag nog förlorat en god vän som tog förfärligt illa vid sig av min drapa igår där jag talade om att det står mig upp i halsen när "svältande barn i Afrika" och "barnporr" vänds mot mig, när jag försvarar våra demokratiska fri- och rättigheter. Med all respekt för hennes insatser för traffiking-utsatta kvinnor och barn, men det kan inte tvinga mig att hålla tand för tunga. Eftersom vi står mil från varandra måste vi leva med att det finns saker som vi inte har gemensamt. Jag tänker inte acceptera filtrering/censur och övervakning på allmänna premisser att bekämpa än det ena, än det andra. Det finns en frivillig överenskommelse mellan internetföretagen om barnporr, låt det stanna därvid.

Lars-Erick Forsgren sa...

Farmor, jag instämmer. Svält o barnporr är hemska saker (även om jag inte sett det senare).
Men man får inte tappa huvudet för det.
Ska man t ex ha censur för att förhindra sådant man inte gillar, då är man snart i en situation där vi inte har en fri press. Och ingen som upplyser om svälten. Ingen som upplyser oss om förekomsten av barnporr, så vi kan bli upprörda och försöka stoppa denna porr på lagliga och demokratiska vägar.

Inte bara så att censur är fel i sig.
Det är dessutom många ggr kontraproduktivt! Mörkläggning är ingen bra metod för ett gott samhälle! Även om motiven (ofta) kan förefalla goda.
Men resultatet blir ont.

Lars-Erick Forsgren sa...

Ett PS.
Någon skrev/sa att tack vare internet så har myndigheterna nu blivit mycket mera effektiva i kampen emot de som "nyttjar" barnporr.