13 april 2009

"Strategi" för ett EU-val för rättssäkerhet och integritet.

Nå, några tankar i alla fall. (Enl gamla regler gjorde jag nu ett kardinalfel när jag syftade på rubriken.) Och de berör givetvis piratpartiet, men också oss som har svårt att välja ett få-frågeparti eller som vill se maximal utdelning i EU-valet. Vilket är ett taktiskt övervägande.

Min utgångspunkt är att jag vill ha in fler personer i EU-parlamentet som värnar fundamentala demokratiska rättigheter som rättssäkerhet, integritet och närliggande frågor. Jag gissar att jag inte är ensam om detta.

Såvitt jag kan bedöma är i vart fall toppnamnen på piratpartiets lista goda liberaler och demokrater i de frågor som vi idag ser som mest brännande och som samtidigt är piratpartiets profilfrågor.
Men, vi vet inget om var pp står i andra frågor. De vill helt enkelt inte deklarera det, dels av taktiska skäl, dels för att det förmodligen skulle blottlägga interna åsiktsskillnader.
Det är en brist som jag gissar att fler än jag besväras av, liksom av piratpartiets namn.

Idag verkar det realistiskt att pp får in en-två personer i EU-parlamentet. Men vilka drabbas? Vilka riskerar åka ut? Kan vi rösta så att vi räddar personer med "rätt" åsikter kvar i EU-parlamentet?
Det förtjänar i vart fall en viss eftertanke, menar jag.
Om jag utgår från mina liberala preferenser gäller det att rädda Olle Schmidt och förhindra Marit Paulsen att ta hans mandat. Olle har ju klart bättre ståndpunkter än fp-inrikes i dessa frågor! Jag har svårt att tro att fp tar två mandat denna gång, även om Marit är en i breda kretsar mera känd och populär person.
Men en röst och ett kryss på Olle innebär samtidigt att om han inte får nog många kryss för att slå ut Marit, så tillfaller rösten fp och därmed den som etta placerade Marit P.
Skulle inte piratpartiet ställa upp skulle fps chanser att två mandat vara större än de är idag...
Och jag tror nog det finns minst ett par till på fp-listan som skulle vara bra sällskap till Olle i EU. Men de står en bit ner.

Jag vill rekommendera andra, som i princip har sympatier för något riksdagsparti, men är missnöjda med detta partis agerande i Sveriges riksdag i aktuella frågor, att ställa sig samma frågor som jag gör. Finns det personer på "era" partiers listor som ni gärna vill blockera till förmån för andra? Är det realistiskt att kryss på "rätt" person leder till att denne kommer in?

Jag gissar att moderaternas lista innehåller personer med olika åsikter och prioriteringar i detta. Och hur är det hos centerna och kd? Har vi någon direkt koll på miljöpartisternas syn? Dvs de som toppar mps lista. Finns det öht någon tänkbar kandidat hos sossarna som vi vill se i EU-parlamentet utifrån mina/våra utgångspunkter? Är det någon tveksam hos vänsterpartiets kandidater?
Det är ju också så att personer, som i och för sig kan dela vår åsikt betr rättssäkerhet och integritet, är så specialiserade på andra frågor att de prioriterar upp dessa andra frågor och inte har tid att hålla kolla på sånt som ACTA och telekomdirektiv.

Det gäller således att inte bara välja parti, utan även person. Och att inte glömma att kryssa denne!

En ytterligare "komplicerande" faktor är ju att EU-parlamentet är ett kompromissande parlament. Ingen grupp har egen majoritet. För att nå resultat måste det kompromissas och förhandlas. Klarar pp det? Eller hamnar de i en demonstrationspolitik, som inte leder till något?
Och hur starka och skickliga att hävda sina ståndpunkter är de vi kan rösta på?

Kan pp få sällskap av några erfarna eu-parlmentariker skulle både de, och framför allt frågorna om rättssäkerhet och integritet vinna på att bra kort får sitta kvar samtidigt som pp kommer in. Och några sämre namn få stanna hemma.

Vår chans och det positiva är ju ändå att i flera fall finns idag EU-parlamentariker som fördelaktikt skiljer sig från den nationella partiernas ställningstaganden. Personer som inte partipiskorna biter på. Låt dem sitta kvar och tillsammans med någon-några piratpartister driva rättssäkerhets- och integritetsfrågorna i EU-parlamentet.

Det skulle ge en signal till våra riksdagspartier också. En välbehövlig signal.

5 kommentarer:

Lars-Erick Forsgren sa...

För min del känns det lite tidigt än att bedöma Olles chanser. Men jag anser att alla, inom alla partier, bör tänka på saken. Dvs hur deras lista o deras mandatchanser ser ut.

Grå sa...

Visst kan Piratpartiet kompromissa och förhandla. Men inte med sina kärnfrågor, som råkar vara just demokratins grundvalar, då främst i form av personlig integritet, samt även reformerad upphovsrätt och patentlagar.
Hela poängen med att inte ta ställning i andra frågor är just att kunna använda dessa vid förhandlingar.
Alla partier förhandlar och kompromissar, problemet för väljarna är att de för vanliga partier aldrig i förväg kan veta vilka frågor som kommer kompromissas med, förhandlas bort eller nedprioriteras.
Om det exempelvis för just dig är väldigt viktigt att låta förbudet mot kärnkraft bestå och därmed röstade på Centern så kunde du känna dig blåst då de förhandlade bort detta i energiuppgörelsen.
Detta var bara ett exempel de flesta känner till, det var därför jag tog det, inte för att klaga särskilt på Centern eller för att kritisera kärnkraft.

Anonym sa...

Partiets namn är ju lite si men om folk som laddat ned olika filer jämställs på brottslingar som lemlästar, våldtar och dödar (i alla fall i gamla historier) så är Piratpartiet ett mycket bra namn för ett politisk parti som vill väcka slumrande väljare som röstar av slentrian, om de röstar.

Andra "problemet" är egentligen Piratpartiets styrka. Vi har ingenting att köpslå om, vi ska få igenom våra krav helt enkelt. Vi måste helt enkelt väcka folket som är på väg att förlora friheten att uttrycka sig. Vi väljare har blivit transparenta och makthavarna som borde vara det har inte varit på länge på något sätt. Finns det någon annan förklaring till att folket inte är speciellt politiskt aktiv?

Farhågor om var PP ställer sig i andra frågor är berättigade men om man tänker på Miljöpartiets krav på t.ex. biltullar i Stockholm som resulterade en miljards SEK kostnad och som skulle stängas om man röstar på rätt parti (och tji fick vi). Är nu inte säker vad kostnaden egentligen har varit men klart är att utrustningen har inte dragit in pengarna som det har kostat. Men ingen klagar på MP. Miljön har i alla fall inte blivit bättre, tvärtom.

Även om Piratpartiet skulle få majoritet så skulle det inte leda till katastrof eller ens försämring i t.ex. barnomsorg, skolor, äldrevård törs jag påstå. Personer inom Piratpartiet har inte önskan och kan inte bli yrkespolitiker som många andra säkert blir när de upptäcker hur lätt och bra betalt jobb det är att vara politiker. När Piratpartiet har fått sin vilja genom nämligen mer öppen upphovsrätt, grundläggande frihet och öppenhet samt vettiga patentregler så finns det någon behov för Piratpartiet då? Inom 5-10 år kommer Piratpartiet upplösas av sig självt eftersom dess partiprogram är genomförd. Alternativet kan mycket väl vara att Piratpartiet blir upplöst pga det är olaglig enligt ännu ostiftade lagar.

Klart är det att PP kommer att behöva hjälp av rakryggade svenskar i EU parlamentet. Finländare kommer knappast våga hjälpa till aktivt. Och norrmännen är inte där.

/petri0

Anonym sa...

Jag har allt förtroende för att Christian klarar av det politiska spelet i EU-parlamentet. Han har ju varit där förut och framgångsrikt lobbat mot mjukvarupatent. Så erfarenheten finns.

Lars-Erick Forsgren sa...

Jag drar än en ggn slutsatsen att man har bättre förutsättningar att nå ett bra förhandlingsRESULTAT om man har fler likasinnade med sig, i det egna partiet likaväl som i andra grupperingar.
Det gäller även för pp´s Christian E.