16 november 2010

Debattartikel publicerad i PT

Idag publicerade Piteå-Tidningen som debattartikel den text jag hade här på bloggen den 12 november vari jag diskuterade konsekvenserna av Beatrice Asks förslag till övervakningslag.

Inga kommentarer: