15 december 2008

Vem ska kolla vem?

Allt makt skall kontrolleras.
Det är en av de viktigast liberala grundstserna för att bevara demokratin.

Idag ser vi att det är motsatt synsätt som dominerar. Dvs hos de beslutande. De menar att eftersom det kan finnas någon skurk bland oss vanliga miljoner människor, så ska makten kontrollera och registrera alla våra rörelser. Någon har kallat detta att våra mobiltelefoner ska användas för detta ändamål (som vi givetvis får betala) för att vi alla förses med elektronisk fotboja.

En träffande och brutalt sanningsenlig karaktäristik.
Makten försätter folket i vanmakt.

Nu är det ju tveklöst så att bland våra makthavare finns proportionellt minst lika många skurkar. I synnerhet begår de brott mot våra demokratiska fri- och rättigheter.

Detta ser jag om minst lika allvarligt som mord. Ja, det är ju ett slags massmord de begår, när vi berövas vår demokratiska frihet.

Den liberala synen på vem som ska kontrolleras måste återupprättas. All makt korrumperar och måste kontrolleras.
Det är inte frånvaron av makt som korrumperar.

Därför måste vi få en helt ny sammansättning av riksdagen. Det krävs nog ett eller flera nya partier med rätt syn på integriteten och människans värde. Liksom att i de gamla partierna röstas in nya människor samtidigt som partiledningarnas nickedockor rensas ut.

Denna nya rikdag har flera tunga frågor att ta itu med.
a)Att riva upp FRA-lagarna.
b och c)Att riva upp de lagar som den närmsta tiden kommer att beslutas om IPRED och datalagring.
d)Att utarbeta en kraftfull integritetsbalk.
e)Att inrätta en integritetsombudsman med bl a integritetsbalken som stöd i ryggen.
f)Att inrätta en författningsdomstol som ser till att regering och riksdag inte genomför lagstifting som står i strid emot grundlagen.


Det är makten som skall kontrolleras.

10 kommentarer:

Dennis Nilsson sa...

Eftersom vi människor är som vi är, ATT makten och härligheten fördunklar och korrumperar våra omdömen så skall ingen riksdagsledamot sitta för länge vid köttgrytorna. Inte längre än två valperioder, och därefter lämna plats för nya förmågor med öppna sinnen.

En annan fördel med två valperioder som vinns är att vi då får en vital livskraftig demokrati. Våra riksdagsledamöter blir mer självständiga, törs och vågar driva frågor mot partilinjen.

Man behöver inte vara rädd för repressalier och mobbning, när man ändå inte får sitta längre än två perioder.

I en levande och vital demokrati skall inte arbetet med att vara riksdagsledamot vara på livstid.

--------

Synpunkter och förbättringar?

Farmorgun sa...

Bra rutet!!!

Olof Bjarnason sa...

Nästa regering har ett digert arbete framför sig.. Förhoppningsvis har ekonomi-hysterin lagt sig lite då så att de kan koncentrera sig på viktigare och politiskt mer påverkbara faktorer (som att riva upp FRA,IPRED.. jag anser nämligen inte att ekonomi är något som politiker i någon större utsträckningen varken BÖR eller KAN påverka.

Så en annan grej - jag skrev för någon vecka sedan ett inlägg om hur det demokratiska systemet i Sverige kan förbättras i två konkreta steg - 1) författningsdomstol 2) begränsa riksdagsledamöters tid i riksdagen till 8 år.

Hade varit kul om du kommenterar / bloggar om dessa två frågor!

Sgt Pepper sa...

Well said!

Lars-Erick Forsgren sa...

Olof.
Har nog missat detta ditt inlägg. (Å andra sidan har jag "missat" mycket jag själv skrivit ser jag när jag gått tillbaka för att leta ett par inlägg.)

1)Författningsdomstol är jag för.

2) Att begränsa ledamöters tid i riksdagen,exvis till 2 perioder, är jag emot. Det är för trubbigt. Skulle innebära onödigt spill av dukiga krafter. Och göra det för enkelt för t ex regeringar och byråkrater att styra över färskingar utan erfarenhet.

Nej, ngn stenhård sån regel tror jag inte på. Däremot måste andra kontroller in. Personval är ett sätt att lättare sparka de som missköter sig.
Tänk bara tanken, vilket slöseri om vi finge en ny Hans Lindblad, vilket slöseri, vilken förlust att kicka honom/henne efter 8 år.

Olof Bjarnason sa...

L-E

Tanken med att "sparka ut" efter åtta år är att ingen människa är fullkomlig. Även goda krafter vid för långt styre blir maktfullkomliga eller åtminstone påverkade av makten.

Ditt argument med att regeringen kan "styra färskingar" förstår jag. Det är ett vettigt motargument.

Men trots det tror jag denna risk är mindre än problemet med att RLMer idag "tänker på partikarriären" mer än på den politik han/hon är intresserad av. Det är i det ljuset man ska läsa min 8-års-regel.

Men, trots att det bär mig emot, måste jag säga att åtta-års-regeln är något av det jag faktiskt tycker fungerar i demokratisk väg "på andra sidan Atlanten". De mesta verkar inte fungera i demokratiriktning däröver, men just denna punkt i systemet tycker jag är sund.

Dennis Nilsson sa...

@Lars-Erick
"Tänk bara tanken, vilket slöseri om vi finge en ny Hans Lindblad, vilket slöseri, vilken förlust att kicka honom/henne efter 8 år."

Tja, även om jag håller med det mesta som Hans Lindblad skrivit, så är varken han, eller vi andra människor, gudomligt goda. Det är ingen, alla har vi våra ljusa och mörka sidor.

Försök någon gång att bara tänka "goda" tankar. :-) Den människan/varelsen är ännu inte född och kommer aldrig att bli född heller.

Det är historiskt belagt att makten berusar och korrumperar även den mest genomgode.

Efter de 8 åren finns det ingen hinder för de tidigare riksdagsledamöterna att vara mentorer åt de nya riksdagsledamöterna.

På det sättet tar samhället tillvara de nygräddade och ofärgade riksdagsledamöternas entusiasm, och byråkraterna får
svårare att styra.

I övrigt så är det inget som säger att bara för att de är "färskingar" att de är utan erfarenhet.

Idag är det snarare så att många riksdagsledamöter är "färskingar", även i de fall de innehavt posten under flertal perioder. Det är ingen garanti för att man inte fortfarande är gröngöling.

Titta bara på hur de har hanterat FRA-IPRED-frågorna.

Man kan tro att majoriteten av riksdagen består av "färskingar"-gröngölingar.

Och, glöm inte, att framtiden är vad vi gör den till. :-)

Lars-Erick Forsgren sa...

Nej fullkomliga människor är det ont om. Och jag menar inte att ge ngn ngt slags frisedel från kontroll. Men jag tro att går att skapa andra, bättre kontrollmedel emot t ex ev korrumption än att ha ett slags ättestupa efter 8 år. För att ändå tillvarata goda krafter.

Dessutom tror jag att det är bra med mångfald, även i riksdagen, i ålder, i yrkesbakgrund, unga o gamla blandade i poltiken, olika erfarenheter helt enkelt.


Idag är det dock partipiska och blockpolitik som förhindrar konstruktivt tänkande och verklig debatt.

Olof Bjarnason sa...

L-E: med 8-årsregeln ser jag inget "generationsfilter" - på vilket sätt tror du att 8-årsregeln skulle hindra en bra ålders/yrkes/bakgrundsblandning i riksdagen?

Dennis Nilsson sa...

@Lars-Erick Forsgren
"Dessutom tror jag att det är bra med mångfald, även i riksdagen, i ålder, i yrkesbakgrund, unga o gamla blandade i poltiken, olika erfarenheter helt enkelt."

Det blir ju det ovanstående med max 2 perioder, 8 år i riksdagen.

Vitsen med max två perioder är att makten fördunklar och berusar, oavsett ålder, ung som gammal, och erfarenhet.

"Men jag tro att går att skapa andra, bättre kontrollmedel emot t ex ev korrumption än att ha ett slags ättestupa efter 8 år. För att ändå tillvarata goda krafter."

Och det är vad?