27 maj 2009

Nu är det skarpt läge, pp

OK, Christian Engström. piratpartiets etta, klarar sig ganska eller riktigt bra i debatter han nu får delta i. Men det hjälps inte, han behöver hjälp av fler in i europaparlamentet. Det blir för mycket för honom, även med ett par assistenter, att sätta sig in i och ta ställning till.

Det håller inte att ducka för så många frågor. Såväl motståndare som egna väljare kommer att ställa högre krav inte bara i slutspurten utan också väl inne i EP.

Begreppet "integritet" kräver mera av precisering och analys, vad anser (pp) t ex om integriteten för den som oförskyllt råkat ut personliga kränkningar? (pp) måste också mera grundligt fördjupa sin analys av vad de lägger in i medborgarrätt, medborgarperspektiv etc.

Det finns, som antyddes för någon vecka sedan, mängder av frågor som man kan lägga integritetsaspekten på. Men så gör det då! Visst, i första hand kan väl internetrelaterade frågor tas, men ni måste gå vidare. Och efter att ni gått igenom EU-relaterade frågor, gå vidare med svensk inrikespolitik. För att bara ge ett par exempel, äldreomsorgen - visst finns där ett integritetsperspektiv (som kommit bort), likaså i sjukvården. Se där kom både en landstingsfråga och kommunalpolitik in.

Alltså, dels behövs det fler än en från (pp) in i EP, men också en fördjupad intern debatt i god tid inför nästa års val till riksdag, landsting och kommuner! För jag tycker mig ha hört att ni ställer upp även då!

Lycka till med (den partiella och succesiva) breddningen och fördjupningen. Då kommer ni att bli framgångsrika, dvs om ni också byter namn. Men visst kommer det att bli en jobbig tid att förena stridiga viljor, från extrema nyliberaler till socialister och anarkister. Liksom ett antal som inte har någon (medveten) ideologi.

Men visst vore det ett inspirerande projekt, att skapa ett koncept med ett större perspektiv men med utgångspunkt i de grundläggande demokratiska frihetsbegreppen som integritet, yttrandefrihet, religionsfrihet, pressfrihet (anpassad till dagens situation), kommunikationsfrihet, rättssäkerhet!?!

9 kommentarer:

Anonym sa...

Först unnar jag mig nåt som liknar en repris av en kommentar jag skrev på Christian Engströms blogg igår:

Jag ser tillsvidare pp som ett enfrågeparti, möjligen drivandes den viktigaste frågan, men likväl en. Å andra sidan så excellerar de etablerade partierna i att kampanja med frågor som inte avgörs i EP (folkpartiet har t.ex. "Ja till Euron" på en affisch och sossarna tjatar på om jobben) vilket väl gör dem till nollfrågepartier i sammanhanget. Noll är ännu mindre än ett.

Sedan kan jag konstatera att du antagligen har rätt om svårigheten att ena de stridiga viljorna med olika grundideologi. MEN det kan inte uteslutas att pp via integritetstänkandet lyckas skapa en helt egen och ny ideologisk bas som gör att vad som tidigare setts som väldigt spretigt visar sig höra ihop. Det är i alla fall en spännande tanke.

Johan Westerholm sa...

Lars Erick

Ett av de vettigaste inläggen på senare tid rent allmänt i debatten. Är det ok att jag använder frågeställningarna i kommande inlägg och artiklar?

Väl formulerat!

mvh

Johan

Lars-Erick Forsgren sa...

Ja, Pop, det är ju så att partiernas aktuella (?) bredd inte alltid imponerar. I fallet med riksdagspartiern borde man dock kunna förutse, i viss mån, vad deras inställning är mot bakgrund av tidigare tradition.

Men, som jag påpekat massor av ggr i denna blog, så blir det allt svårare att kunna lita på partiernas proklamerade ideologier. De springer ifrån dem hela tiden.

Min tanke blir än mer intressant mot den bakgrunden ;)
Dvs gammelpartier utan ideologi (men med breda program med kort hållbarhetsdatum!) och ett omdöpt (pp) som (förhoppningsvis) hittar en ideologi eller i vart fall ett slags grundkoncept som de kan applicera på alltfler frågor.

Lars-Erick Forsgren sa...

Johan, visst får du det! Här är debatt och tankeutbyte fritt - och förhoppningsvis kreativt.

(Även om mina formuleringar inte var världens bästa svenska, lite klumpiga, med om de funkar är det ok.)

Dennis Nilsson sa...

Men Lars-Erick, uppenbarligen lyssnar du inte på vad ex-vis Christian Engström och andra säger.

Grunden i en demokrati är att man får uttrycka sin åsikt utan repressalier. Det är det som står på spel.

Och detta har inte bara med Internet att göra.

Anonym sa...

Jag undrar också vartåt det bär med partibildningar i politiken.

Kan man komma någonvart med partiöverskridande grupperingar i vissa frågor där personvalskandidater från olika parier kan gå samman redan innan valet och deklarara vad de oavsett partipiskor kommer driva för linje i vissa specifika frågor? Har så'nt redan testats?

Vad gäller partinamn så sägs det i en av kommentarerna till ett av Schlaugs inlägg: "Det var för övrigt på håret att partiet fick namnet miljöpartiet eftersom många ville att det skulle heta Framtidspartiet eller Alternativpartiet."

Lars-Erick Forsgren sa...

Dennis. Vad menar du? Jag hyllar åsiktsfrihet i högsta grad.
Men inte angrepp på den personliga integriteten, och inte ren förföljelse t ex av rasistiska skäl. Menar du Dennis att Christian skulle försvara angrepp på den personliga integriteten? Det är i såfall motsatsen till vad (pp) säger sig stå för.

Dennis Nilsson sa...

@Lars-Eric!

Anledningen till min kommentar var att du anser det vara negativt att PP är ett "enfrågeparti", vilket kan tolkas antingén att du har också dina skygglappar, medvetet eller omedvetet...:-)

PP driver bara en fråga för att det är den frågan som bygger fundamentet till ett demokratiskt samhälle.

Det är att man får uttrycka sin åsikt utan risk för repressalier. Det är det som står på spel.

Hur skall du kunna diskutera skatter, dagisplatser, dagens väder, att du har köpt nya skor o.s.v, när du inte vågar göra det.

Allt annat som integritet, yttrandefrihet, religionsfrihet, pressfrihet, kommunikationsfrihet och rättssäkerhet är beroende av denna demkratins grundprincip.

Lars-Erick Forsgren sa...

Dennis. Ja nog tyckte jag att du formulerade dig oklart. vilket kan drabba den bäste, när man skriver i hast eller vill skriva kort.
Jag menar att (pp) skulle vinna på att bredda sig, det skulle ge en större trovärdighet hos den breda väljarkåren. Det torde ju inte gå att riva upp de tokiga besluten och återvinna de grundläggande demokratiska rättigheterna på en mandatperiod. Dessutom krävs både EU-mandat och riksdagsrepresentation.

Jag tycker nog att jag uttryckt mig mycket positivt om (pp) på min blogg (och i andra sammanhang)! Men jag inser att (pp)s koncept inte är färdigt, det borde faktiskt piratpartiserna inse också. Såvitt jag förstår så finns det olika meningar om vart man ska gå - och hur. Och det är bra! Det bör vara stimulerande - både för interndemokratin och för politiken i stort.

Tyvärr tror jag att (pp) kommer att behövas i ett flertal mandatperioder, men för att kunna överleva tills de når resultat behövs breddning. Till en början genom att gå igenom ett antal närliggande frågeområden med utgångspunkt fr integritets och frihetsprinciperna.