06 maj 2009

Apotek i frihet?

Så ska då apoteken, i vart fall huvuddelen av dem, bli privata igen. Det är något som jag inte har några principiella invändningar emot. Staten förbehåller sig ju att reglera marknaden, av rädsla för att det annars skulle bli ohemula vinster etc.

Men jag har ändå en "liten" invändning. Jag har inte läst förslaget, utan grundar mina tankar på det jag hört/läst i traditionella massmedia.
Först sas att staten skulle behålla hälften av apoteken, nu blir det bara en tredjedel. Hur motiveras detta?
Det rimliga hade varit att snart sagt alla apoteken, som ska privatiseras, sålts till "små" innehavare, t ex tidigare personal. Nu kommer i stället dessa få en liten andel medan de flesta bjuds ut till stora aktörer.

Jag ser i detta en uppenbar risk för oligopol i stället för effektiv konkurrens.
Ju fler olika ägare, desto större chans till verklig konkurrens. Inte minst om det även kan startas nya apotek på såväl mindre som större orter.
Nu skall det finnas förbehåll, som förhindrar snabba nedläggningar. Det är bra. Kanske, om det är tillräckligt bindande skrivningar.
Jag skulle gärna också se att det inte blir möjligt för storbolag att succesivt köpa upp småägares apotek. Dvs jag vill ha en garanti för konkurrens.

Självfallet skall inte läkemedelsbolag kunna köpa eller starta apotek. Det vore ju att bjuda på allför feta bitar, på skattebetalarnas och patienternas bekostnad.

Inga kommentarer: