27 maj 2009

Konsumentupplysning 27 maj om eu-valet

I SvD igår finns en utomordentlig artikel av Nätverket Svart Måndag (NSM) som även skrivits under av ett tiotal kandidater till eu-parlamentet. Med sina namn så bekräftar de sin positiva syn på medborgarrätten i form av integritet, rättssäkerhet etc. Det är en intressant lista.
Noterbart är dock att en del namn saknas, av någon anledning, av de främsta integritetsförespråkarna, som t ex Christian Engström (pp) och Olle Schmidt (fp).
Och (kd), (m) och (c) har ingen undertecknare till uppropet alls.

Nedanstående text är i första han tänkt för pappersmedia, men kan ses som en sammanfattning av hur jag idag ser på tänkbara kandidater till eu-parlamentet.

Vem ska den rösta på som gillar integritet och rättssäkerhet, men inte är piratpartist?
Är valet till europaparlamentet viktigt? Och i så fall, vem kan man rösta på? Givetvis är det viktigt. Parlamentet har numera mycket att säga till om, men en stor del av det som diskuteras i valdebatten hör hemma i riksdagen. I första hand eller helt och hållet.


Jag, och många andra, anser att frågor kring de medborgerliga, demokratiska rättigheterna är av mycket hög prioritet, och de antingen beslutas i EU eller kommer via EU till Sverige. Frågor som rör den personliga integriteten, rättssäkerhet, fri kommunikation för yttrandefrihet, övervakning etc. Frågor som de gamla partierna i riksdagen till största delen misshandlat under senare tid.

När det gäller detta val, till EU, så finns dock många kandidater som vill arbeta för medborgerliga rättigheter. Mest fokuserade är förstås piratpartiet (pp). Den som inte är allmänpolitiskt intresserad, eller anser att andra frågor är av lägre prioritet ska naturligtvis rösta på (pp).

Många är dock tveksamma till (pp) då det inte tar ställning till övriga frågor, även om antalet frågor med ett integritetsperspektiv är fler än man kan tro. Vill man ha med både integritetsperspektivet och andra frågor har jag här några förslag.
På den röd-gröna sidan finns dock få kandidater, som kan få riktigt godkänt, inom sossepartiet. Möjligen kan Göran Ferm få ett svagt halvt godkännande. Absolut inte Marita Ulvskog!
Hos vänsterpartiet rekommenderar jag Erik Josefsson för ett kryss. Miljöpartiet har flera, men högsta placering har Carl Schlyter för den som vill ha en miljöpartist.
Hos kristdemokraterna finns ingen som gjort sig känd för att kämpa för integriteten, så dem kan vi glömma. Hos centern kan man ge ett halvt, tveksamt godkännande till Lena Ek. Moderaternas mest kända av integritetsförespråkarna är Christofer Fjellner.


Folkpartiet då slutligen? De har den kanske främste integritetsförespråkaren utanför (pp), Olle Schmidt! Tyvärr finns den av integriteten helt ointresserade Marit Paulsen överst på listan, så det gäller att kryssa Olle förbi Marit! Andra utomordentliga namn hos fp, förutom Olle Schmidt, är Annika Beijbom och Anders Ekberg. Dock gäller det även för dem att kryssa sig förbi Marit P om det ska bli ett mandat.
Det här är givetvis ett subjektivt urval, men kan ändå vara till vägledning för hur den som sätter demokratin högt (högst) kan både värna den och hitta en kandidat efter eventuell egen ideologisk grundval.


PS. Ser just att Lars Gustafsson, den klart liberale författaren, inte medialobbyisten, röstar på (pp). Detta enl artikel i Expressen. DS

7 kommentarer:

Klas sa...

Jag frågade Anders Ekberg om han tycker syftet med den ekonomiska upphovsrätten är att värna allmänintresset av ett brett kulturutbud och fick svaret:

"Nej, tycker inte det har med allmänhet att göra utan skapares rätt till sina
verk.
"

Anders Ekberg, är dock den kandidat som flitigast besvarat mina frågor, så det är ändå ett plus.

Lars-Erick Forsgren sa...

Hm, tja, vad som anses som huvudsyftet är ju egalt, bara resultatet blir det rätta...
Och sammantaget verkar han fullt godtagbar. Men Annika är en kandidat som seglar upp alltmer... i mitt tycke. Men som sagt, varken hon eller Anders E lär kryssa sig förbi Marit P.

Klas sa...

"vad som anses som huvudsyftet är ju egalt"

Inte alls, det är tvärtom centralt. Den som ser den materiella upphovsrätten som en personlig rättighet kommer ju aldrig att kunna acceptera en skyddstid kortare än livstid. Den som ser upphovsrätten som ett sätt att uppmuntra nyskapande borde ju däremot landa på en skyddstid mellan 5 och 30 år, och dessutom vara mer benägen att väga in andra värden som rätten till integritet, etc.

Anonym sa...

Den som röstar på "sitt" parti men kryssar någon av de Oncle Tom-jokrar (EU-motståndare eller integritetsvänner) som partietablissemangen kvoterat in på listan bidrar bara till att dels öka eurokrternas och övervaknigsivrarnas röstetal (vi har ju ändå partival) dels att legitimera deras beslut i EP.

Jag tänker inte rösta eftersom lägsta möjliga valdeltagande ger lägsta möjliga legitimitet till EP.

Lars-Erick Forsgren sa...

Klas, om man rycker ut och citerar en bit bara som du gör, då kan det bli bestickande ditt resonemang. Men det jag menade var att man ska se till helheten i Anders resonemang - och vart det leder honom. Jag har uppfattat honom som klart reformvänlig betr upphovsrätten, och även i övrigt klart integritetsvänlig. I motsats till t ex Marit Paulsen.

Lars-Erick Forsgren sa...

Pop. Jag tycker ändå du ska försöka hitta ngn att rösta på. Jag har en i grunden positiv syn på EU, men jag är vaksam på dess avigsidor och vill demokratisera det - inte byråkratisera det. Du verkar uttalat EU-negativ. Men trots det tror jag det kan vara kontraproduktivt ur din synpunkt att röststrejka.
Dessutom anser jag att EPs legitimitet bör stärkas i förhållande till kommissionen och byråkraterna.

OCH det intressanta är eu-parlamentet ger utrymme för mera av individualister än riksdagen. Trots att de svenska ledamöterna är få så har de de facto större rörelsefrihet än de i riksdagen. Dessutom ger EPs arbetssätt (och sammansättning) mera utrymme för personliga initiativ (och framgång för sådant) än i riksdagen.

Dock, i ngn mån kan det ligga en poäng i det du säger betr de stora partierna. "För många" röster till (s) och (m) kan hjälpa in fel personer även om man får in ngn som man gillar.

Men tvärtom betr de små. För visst är det en skillnad om man får in t ex Olle Schmidt eller Annika Beijbom för (fp) i st för den inskränkta och integritetsfientliga Marit Paulsen!
Där KAN kryss göra skillnad. Likaså betr (mp) och (v). Dock ej betr (kd), de har bara folk på eu-listan som inte begriper detta med integritet etc.

Anonym sa...

Schmidt ligger ju på plats två, och jag har kryssat honom, så nu får ni också göra det! ;)

Jag röstade KD förut, men jag har insett så svaga de är på det här området.