18 maj 2009

Ett "lustigt" val.

Det var val till Sametinget igår. Märkte någon det? Jo, det nämndes i teve. Denna teve som ändå gör det bästa för att glömma bort att valet till europaparlamentet inte är ett val om inrikespolitik.

I Sverige lär finnas cirka 35.000 samer.
Cirka 8.000 av dem är röstberättigade.
Nio partier ställde upp i detta val.
I en kommentar konstaterades att det i princip räcker att släkten ställer upp, så blir det ett mandat. Valdeltagandet lär inte vara hundraprocentigt precis.

Bara en reflexion. Åttatusen röstberättigade av trettiofem tusen. Visar inte detta att något är skevt?

Inga kommentarer: