12 november 2008

Ska inte ungarna lära sig att betala för musiken de lyssnar på? Om IPRED med mera...

IPRED nu då. Eller piratjägarlagen, om man så vill. Som utgångspunkt för dessa rader. Jag läser på ögonen blöder och datorns uppkoppling inte hänger med. Dvs hänger sig. Nu är inte IPRED min specialitet precis. Jag menar att FRA-lagarna bäst tydliggör problemen med hur demokratin råkat i fara genom angreppen på integriteten. Men jag erkänner att IPRED tangerar samma problematik och även väcker andra intressanta frågor.

Det är intressant att från alliansregeringen sänds ut olika trevare som påstås komma sig av att de inte vill ha en upprepning av FRA-fiaskot. De vill i vart fall ge sken av att lyssna på den kraftiga opinonen emot lagförslaget. Frågan är om det är just mycket mer än att låtsas lyssna.

Jag medger oförbehållsamt att jag inte kan allt i frågan. Men jag försöker sätta mig in i den. Jag önskar att alla riksdagsledamöter också försökte. De som inte ens försökte när det gällde FRA-lagarna.
Det viktiga är ju ändå att ha några principer klara för sig, och hur man förhåller sig till dem. Till det får man foga de detaljer i vilka djävulen döljer sig...

Några frågeställningar är exempelvis dessa:
1) Är det vettigt att upphovsmän (författare, musiker, kompositörer, konstnärer etc) får betalt för vad de gör?
Ja. Det anser jag och det anser praktiskt taget alla lagens kritiker också. Såvitt jag vet.
2) Är det därför rimligt att gårdagens system med ersättningar också är det bästa idag och i morgon?
Nej, vi har en annan teknik än som fanns när dagens system byggdes upp.
3) Är det rimligt och rätt med dagens regler betr hur lång tid upphovsrätt skall gälla (skyddas)?
Nej. Skyddsreglerna kanske ska helt avskaffas. Som de fungerar idag så innebär de ofta(st) att upphovsmannen får en blygsam ersättning genast, mot förhoppningen att det sedan skall ticka in lite pengar regelbundet under många år.
Är det en populär och produktiv upphovsman, så innebär det att eventuella arvingar kan leva gott på förfaderns skapande, utan att de lyfter sina fingrar för något annat än att kvittera ut dessa royalties. Medan däremot upphovsmannen kanske levt större delen av livet under stora uppoffringar.
De stora vinnarna med dagens system är mellanhänderna, skivbolag och andra slag av distributörer, de som idag starkt lobbar för att själva få leka polis, och arvingarna.
Jag menar att i vart fall måste "skyddsreglerna" kraftigt förkortas.
Det skulle då ge upphovsmannen en chans att få ut en större ersättning direkt. Att det skulle bli mindre till vissa organisationer och ev arvingar ser jag inte som en nackdel ur rättvisesynpunkt.
4) Är det rimligt att ge de som favoriseras av dagens system en monopolställning, som motverkar utveckling av nya system?
Nej, det anser jag inte. Det viktiga är att upphovsmännen får rimlig ersättning, inte sättet de får det på. Om "upphovsrättsindustrin" är kreativ i förhållande till utvecklingen av tekniken hittar de säkert nya lösningar, som inte drabbar vare sig presumtiva kunder, upphovsmännen eller industrin själv. Men då får de inte skyddas av regler som förhindrar innovationer.
5) Är det rimligt att skivbolag och andra inom upphovsrättsindustrin ska få polisiära befogenheter, eller till och med ännu mer?
Nej! Även om man ibland kan känna tvivel om polisens förmåga att upprätthålla rättsstaten, så måste den vara mera lämpad att göra det än att staten lägger ut detta på privata "entreprenörer" som dessutom har ett egenintresse av att klämma åt så många som möjligt med höga "böter". Om polisen inte fungerar är det den som ska reformeras. Enligt alla (demokratiska) idéologier är ju ändå en av samhällets främsta och mest primära uppgifter att upprätthålla en rättsstat.
6) Är det rättssäkert att grunda ett skadeståndskrav på ett IP-adress? (En av dessa djävulens detaljer.)
Självfallet inte. Vem som utfört den eventuella olagliga handlingen kan inte fastställas genom en dators IP-nummer/adress. Det kan finnas många användare och dessutom kan samma adress finnas för fler datorer.
Fler djävulsdetaljer....
7) I debatten har framförts att datorn ska kunna beslagtas om den använts för "olagliga" handlingar. Är det rätt?
Nej, den som föreslagit det verkar inte veta hur integrerade datorerna är i dagens samhällsliv. Dessutom är innehav inget bevis för brottslig handling.
8) Är det rimligt att en privat organisation skall kunna anklaga en person och hota med att om personen inte "erkänner sin skuld" genom att betala en summa på ex-vis några tiotusental kronor så kommer denne att stämmas inför domstol med krav om det tiodubbla?
Självfallet inte. Böter och skadestånd är inget som privatföretag ska syssla med. Det påminner om maffiametoder. Dessutom förefaller det som att "beviskravet" i detta fall sätts mycket lågt, vilket gör det närmast omöjligt för en privatperson att vinna emot organisationen (film el skivbolaget el likn). En typisk utpressningssituation.
9) Vad är lämpligt om man vill göra en avgränsning som undantar sådant som kan anses som orimligt jagande?
Det talas om kommersiellt kopierande. Frågan är hur det ska definieras på ett rättssäkert sätt? Jag ser som ett minikrav att det i så fall måste skapas en generös frizon för privat kopierande för eget bruk, liknande det som skapades på sjuttiotalet när man var rädd för kopiering från radion till tape/kassetter. Men avgränsning och definition är svårt att göra. Speciellt om det är en part som har tolkningsföreträde, vilket det de facto är snubblande nära i dagens förslag.

Jag stannar med exemplifiering där. Läsaren kan säkert fortsätta resonemanget.

Till detta måste jag dock foga dessa frustrerade rader. När jag ögnar igenom läsarkommentarer på internet till dagstidningarnas artiklar om FRA och IPRED o likn då blir jag skrämd. Dessa inlägg är till stor del långt ifrån den sakliga och insatta diskussion som förs på bloggarna. För så mycket osorterat hat och okunskap om dessa frågor och om verkligheten även i övrigt som framkommer där, det är inte bara bedrövligt, det är skrämmande - för demokratin. Det är ett oartikulerat hat mot demokratiska rättigheter, mot integritet, mot rättssäkerhet.
Det måste vara den sortens vrål från avgrunden som gav nazisterna möjligheten att ta makten den gången. Och - utan alla likheter i övrigt - i hög grad måste de ju vara dessa personer som röstat fram dagens politiker.
Så "vi" har kanske de politiker vi förtjänar... När en del kallar bloggande IPRED-kritiker för skrikande pöbel. Jag undrar var pöbeln är...

Jag som vill tro på människans godhet, på upplysning och sansade demokratiska samtal, jag förfäras.

Det är ju faktiskt inte fråga om att "låta ungarna betala" för musik de (eventuellt) laddat ner. Förutom allt annat betänkligt kan det vara värt att inse att det är fråga om tio- eller hundratusentals kr som föräldrarna kan få betala. Utan att det finns egentlig bevisföring. Och pga en diskutabel princip i botten.

19 kommentarer:

cnab sa...

Hej Lars-Erick! Med direkt bäring på dina punkter ovan tror jag att Christian Engströms (pp) senaste bloggpost med kommentarer kan vara av intresse.

http://christianengstrom.wordpress.com/2008/11/12/stim-vill-aga-alla-musiker/#comments

Anonym sa...

Principer verkar inte ens folk veta vad det är.

Lustigt att man i dagens idealösa värld stöter på problem som ungdomarna känner till bäst.

Rätt lustigt och omvänt för en gångs skull

Lars-Erick Forsgren sa...

cnab. Ja, jag såg just hans text. Han är inte dum, ämne till en politiker av det utredande slaget.

Anonym, ja visst är det "lustigt". Men än finns en o annan gamling som inte gaggat till sig helt...

Anonym sa...

Ett annat länktips (via Oscar Schwartz):
http://myothernotes.com/kommenterat/?p=2062

Anonym sa...

LE: det är med bloggare som du som vi ska höja nivån på samtalet i samhället!

Tror du på min medborgartuta-idé? Att komma ut med bloggares åsikter i mainstream-media är önskvärt..

Lars-Erick Forsgren sa...

Tor, jag läste det just.
Olof Bj. Tutan? Ja, om vi bara får folk att ge mycket pengar så...

Anonym sa...

L E: jag hoppas på att det blir många som bidrar.

Om en annons kommer av sig - sprids pengarna jämnt på övriga kampanjer. Så det kommer byggas upp över tid.

Jag är lite halvrädd för stora bidrag - det minskar annonsens trovärdighet (ditt exempel med pp som stor bidragsgivare). Samtidigt är varje enskild medborgare politisk. Så jag är lite ambivalent..

Anonym sa...

JA tur är det broder ja tur är det. Trots allt är det den äldre som oftast har förmågan att se långt fram.Om man inte fastnat i sina takegångar och slutat vara öppensinnig det vill säga.

Kampen går vidare.

Gun Svensson sa...

Lars-Erick: Jag är full av beundran inför din förmåga att problematisera denna fråga, som upphovsrättslobbyn vill förenkla in till fördumning.

Anonym sa...

Hej!

Bra inlägg. Men den här meningen blev lite konstig:

"Ja. Jag, och så vitt jag vet, anser praktiskt taget alla av lagens kritiker det också."

Jag förstår vad du menar men går det att uttrycka lite tydligare?

Anonym sa...

Läsvärda kommentarer:

http://jheidbrink.wordpress.com/2008/11/12/inte-helt-enkelt/#comments

Lars-Erick Forsgren sa...

anonym. intressant länk, måste nog läsa den noga några ggr.

Fast jag är rädd att fastna i juridiska teknikaliteter... viktigat är att det är raka principer. men ok, sen ska de skrivas på ett juridiskt oantastligt sätt med...

Lars-Erick Forsgren sa...

försvann ngt.
Rickard, hoppas det är fixat nu.
Farmor, jag rodnar nästan.

Lars-Erick Forsgren sa...

Farmor, jag rodnar nästan.
Rickard, fixat. Hoppas alla förstår nu. (Ibland är det svårt att skriva enkelt, när man har många saker i huvudet som ska ut... Dessutom hängde sig datorn.)

Olof Bj. Jag tror vi inte behöver bli rädda för stora bidrag. Men om så vore, kunde vi ha ngt slags spärr för bidrag som verkar vara ämnade för otillbörlig lobbying. Om du förstår vad jag menar.

Anonym sa...

Mycket bra punkter och funderingar!

Frågeställningarna hör till de viktigaste i vår tid. Hur stor får friheten vara? Om ny teknik utvidgar frihetens arena, ska friheten tvingas tillbaka till tidigare gränser?

Det här är värt att strida för (med fredliga medel naturligtvis :)...

Anonym sa...

Det är tankeväckande att i valet mellan att stödja den lilla männïskan eller storkapitalet så ställer sig politiker av alla färger på storkapitalets. Undrar om de ens inser det själva?

Oj! Detta lät ju nästan kommunistiskt.

Anonym sa...

Jag har en liten invändning mot punkt 1.

Artisternas rätt att få betalt måste rimligen stå i proportion till marknadens vilja att betala.

Lagen, vill jag tycka, håller med mig i detta. Avsikten med upphovsrätt är att, till konsumenternas förmån, maximera konsumenternas tillgång på verk. Artisternas möjlighet att försörja sig på att producera verk är medlet för att uppnå detta mål. Inte målet i sig, inte ens ett delmål.

Lars-Erick Forsgren sa...

Mumfi. Du antyder en problematik som skulle kräva stort utrymme att utreda.
Självklart menar jag att artistens rätt till ersättning måste stå i prop till marknadens efterfrågan/vilja att betala.
Men det finns olika kulturer. En på marknadens villkor, och den kulturen klarar sig utan jakt på fildelare, om marknaden får en chans att utvecklas utan STIM likn byråkratiska mellanhänders käppar i hjulen. Men jag vill inte betala för sådan kultur jag inte vill ha!

Men så finns den "offentligt sponsrade kulturen". Förr höll sig furstarna med hovnarrar och hovmusiker etc. Idag sponsras på samma sätt icke-lönsam kultur genom skattepengar. Det kan jag acceptera, om besluten fattas demokratiskt o ändå utgör småsummor. Men inte att privata organisationer ska debitera mig för det på villkor jag inte godkänt, och kanske inte vill ha.

Pop. Javisst känns det märkligt vad politikers spel kan gör med oss...

Björn Felten sa...

@Lars-Erick:

Problematiken som Mumfi nämner har jag faktiskt försökt att reda ut här och här.

Du är välkommen att spinna vidare på tråden, det är ju så vi i bloggosfären bygger upp vår styrka, just genom att återanvända det vi skapar och bygga vidare på det -- likt myrorna som med var sitt barr kan bygga imponerande, stora myrstackar. :)