06 november 2008

Flyttcirkus i fp ger Camilla it-frågorna

Ser nu att det skett fler omflyttningar inom folkpartiet vad gäller utskottsplaceringar än den som bl a innebar att Camilla Lindberg lyftes bort från Justitieutskottet och Johan Batong-Pehrsson tog över det i stället, sedan han sparkats från Finansutsk, dvs degraderats från ordinarie till ersättare där.

För oss bloggare, med de frågor som är mest aktuella nu, är cirkusen inte av så stort intresse med ett par undantag. Ett är att Camilla Lindberg nu är ersättare i konstitutionsutskottet. Det är en post med viss status, och det är trots statusen visserligen ett tämligen tandlöst utskott, men frågor som tas upp där kan ändå få viss uppmärksamhet av media om det vill sig.

Camilla blir också fp´s talesperson i IT-frågor... det ni. Nu får hon inte sköta det ensamt, utan ska samarbeta med ledamöter i bl a trafik- och näringsutskotten. Där finns ett par av "de sex" FRA-kritikerna (Maria Lundqvist-Brömster och Agneta Berliner), men också några som inte precis visat framfötterna i den frågan.

1 kommentar:

Gun Svensson sa...

Det var verkligen en rolig nyhet.