23 februari 2009

Mikael Wendt är ute på svagisen igen

Råkade snubbla på Mikael Wendts blogg igen. Ni vet den där "folkpartisten" i Skövde som hyllar IPRED bortom allt förnuft.
Nu har han begått ett nytt inlägg, som är så fullt av missuppfattningar och ensidighet att man baxnar. Han hyllar till och med Karin Pilsäters åsikter och fildelning och integritet. Anser att Ipred är en god avvägning...

Läs själva och häpna. Och kommentera.

http://mikaelwendt.blogspot.com/2009/02/bra-uttalande-om-ipred.html

Mikael Wendt är bara en liten figur på lokalplanet inom fp. Men han resonerar precis som de flesta riksdagsledamöterna, inkl oppositionen, om IPRED.
Var lever de sina liv? Märker de inte debatten?
Kan de inte se farorna med Ipred, att de medverkar till ett rättslöshetens samhälle. Ett samhälle i förfall, där demokratin snabbt urholkas.

12 kommentarer:

Niklas sa...

hahahaha!

Lars-Erick Forsgren sa...

... tja, skratta eller gråta, det är frågan.

Anonym sa...

Han är väl med i tankesmedjan Limbo (Badlands Hyena). :)
/Daniel

Lars-Erick Forsgren sa...

Daniel, den "tankesmedja" som regerar alla Sveriges riksdagspartier f.n.

Mikael Wendt sa...

Lars-Erick!
Respekten för den enskilda människan är liberalismens utgångspunkt. Att respektera var och ens rätt att ha och uttrycka sina synpunkter står högt på varje liberals dagordning.
Genom att öppet ta del av olika ståndpunkter utifrån olika infallsvinklar brukar liberaler komma fram till kloka beslut där hänsyn tas till samtliga inblandade grupper.

Egoism och självbelåtenhet där man framhäver sig själv och ägnar sig åt helt utan grundläggande evidence utala sig i negativa termer om andras kunnande är oförenligt med en liberal grundsyn.

En liberal klarar av provokationer som att alla inte delar samma åsikter!

Jag brukar be om ursäkt när jag gör misstag. Hur gör du?

Mikael Wendt sa...

Intressant att du som liberal måste granska alla inlägg innan de pibliceras. Jag släpper fram kommentarerna utan censur!

Hans J sa...

DÅ,

kan ju inte du Mikael Wendt vara en uppriktig liberal !

Du anser ju inte att det är den enskilda individens integritet som är allt annat överskuggande!

Du anser att denna integritet får trampas under stövlarna av en industri (gärna med förgreningar i Skara och Sommarland) som råkar förlora några spänn !

Det handlar alltså om den enskilda individens rätt - ingen industri får göra intrång där. Bara det som skadar en annan ENSKILD INDIVID spelar någon som helst roll !

Du är med ditt flörtande med en "upphovsrättsindustri" farlig för renhållandet av de liberala idealen!

Vi vill inte ha våra telefonsamtal avlyssnade!
Vi vill inte ha alla email och telefonsamtal registrerade!
Vi vill inte ha kameror överallt som bevakar varje steg vi tar!
Vi vill inte ha spårsändare i våra mobiltelefoner!

Mikael Wendt,
Du kallar dig liberal men du är inte liberal!

Lars-Erick Forsgren sa...

Mikael. Jag respekterar givetvis din rätt att ha egna synpunkter! Däremot har jag svårt att respektera synpunkterna i sig och därför får du finna dig i debatt om dem, från mig och från andra. Det är en del av demokratin.

Jag noterar att du på din blogg anger att du skrivit schlagers som vunnit en del framgångar, men att du nu är kommunalpolitiker i Skövde.

Med en öppen inställning kan man ta del inte bara av synpunkter utan även av fakta och komma fram till en (förhoppningsvis reviderad eller kanske helt ny) ståndpunkt.

Det innebär inte att man då alltid måste göra en kompromiss eller avvägning. Det finns värden som man som liberal inte kompromissar om. Och det är en väsentlig punkt där vi skiljer oss.

Jag hade en rätt odeciderad inställning till IPRED innan jag satte mig in i problematiken. Men när jag gjort det var det första som slog mig den rättslöshet (de facto, om än med lagstöd) som lagen skulle innebära.
Sedan finns en massa andra invändningar emot den - och bakomliggande frågor.

För mig är dock fortfarande frånvaron av rättssäkerhet och hotet mot den personliga integriteten de tyngsta invändningarna.

Att ge privata (och internationella stor-)företag och intresseorganisationer rättigheter att driva mål (och t.o.m. kunna skriva hotbrev till människor utan att det finns egentliga bevis för minsta "brott"), mera långtgående än polisen, det ser jag inte som en rättsäker, avvägd och liberal ståndpunkt.
Tvärtom, det är att lagstiftaren lägger sig platt för förmån för ett partsintresse.

Att prata om "syfte" är inget värt. Vi vet att dels finns olika uttalade syften i debatten, vissa Ipredförspråkare i riksdagen försöker (som Karin P m fl) tona ner hoten mot den enskilde datorinnehavaren, andra och speciellt då upphovsrättsorganisationernas företrädare, de har klart sagt motsatsen.
Det intressanta är att det faktiskt blir lagen som gäller, inte vad någon i riksdagen sagt, och att lagen ger de möjligheter som utomlands lett till förfärande saker.
Samt att det inte finns någon som helst garanti för att inte dessa organisationer skulle använda lagen som den ger möjlighet till.

Du anser att tydligen att jag är självbelåten när jag lyfter fram dessa frågor. Det får du tycka. Det jag finner märkligt är dock att politiker, vilket du är, inte tar till sig den information som finns och de allvarliga farhågor som finns i breda lager av såväl yngre som äldre medborgare i vårt land.

Det du förespråkar med ditt ställningstagande är ett partsintresse. Inte en avvägning.

Intressant är att det finns många upphovsrättsinnehavare, inte bara "Anders" ( = författaren Anders Widén) som svarat dig i en kommentar på din blogg, som inte delar din syn på IPRED utan tvärtom ser den som ett hinder för den konstnärliga utvecklingen liksom för rättssäkerhet och integritet.
Intressant är också att motståndet emot lagen till stor del kommer från personer som varken är fildelare eller "finniga tonårspojkar" (som de brukar framställas i vulgärdebatten). Många av de tyngre debattörerna är medelålders eller äldre personer runt eller över pensionsåldern - av båda könen.
Intressant är också att debattörerna anser sig ha olika politisk ideologi, men i dessa fundamentala demokratiska frågor överlag har liberala grundvärderingar!
OBS, jag pratar inte om partier utan om ideologier.
Och man är inte liberal bara för att man säger det, det visas av vilka frågor som man anser centrala och hur man ställer sig till dem. Som personlig integritet, avlyssning, övervakning, den enskildes ställning contra företag och organisationer, rättssäkerhet etc.

Som liberal ser jag det märkligt att jag finner fler sant liberala människor ute bland aktiva politiska debattörer än bland dagens aktiva folkpartister. Ja, det är tragiskt, både för fp och för liberalismen.

Betr förhandsgranskning så censurerar jag inte åsikter. Däremot vill jag ha en viss klass på bloggen och har ett par-tre ggr stoppat alltför grova inlägg. Jag förbehåller mig också rätten att inte släppa fram alla anonyma inlägg om de spårar ur och hamnar helt vid sidan av det aktuella ämnet, eller är rent språkligt obegripliga. Men, som sagt det har hänt totalt 2-3 ggr under denna bloggs tillvaro.

F.ö. instämmer jag i allt väsentligt i de kommentarer på din blogg som gjorts av "Anders", "Connyt" och "Tor".

Mikael Wendt sa...

Du skriver om mitt inlägg: "Det du förespråkar med ditt ställningstagande är ett partsintresse. Inte en avvägning."

Lars-Erick, den skrivningen är ett exempel på att du utan att känna till min kunskap i ämnet, helt utan kunskap om något annat än att vi har olika åsikt om detta så gör du gällande att du VET att jag gör företräder ett partsintresse. Tydligen gör inte du det! Eller?

Det är egoism och självbelåtenhet där du framhäver dig själv som bättre vetande.

Det är inte att debattera p åsaklig grund. Visst har du och alla, inkulisve undertecknad, rätt att utttrycka våra tyckanden - men då är det just det och inte fakta! Att utala sig i negativa termer om andras kunnande är oförenligt med en liberal grundsyn.

En liberal klarar av provokationer som att alla inte delar samma åsikter!

Jag brukar be om ursäkt när jag gör misstag. Hur gör du?

Samma fråga ställd två gånger...

Lars-Erick Forsgren sa...

Mikael W. Du skickade ditt inlägg en massa ggr, trodde att jag av misstag raderat alla, men här hittar jag ett. Debatten i överigt har ju övergått till nästa bloggpost.

Hela detta ditt inlägg, liksom de tidigare, tyder på att du känner dig personligt kränkt av att jag ifrågasätter dina åsikter (vilka du på ngt underligt sätt menar är fakta).

Du tillskriver mig självgodhet när jag påpekar att IPRED (inte bara enl mig) visar sådana brister i förslaget (som i skrivande stund klubbats i riksdagen) inte är förenligt med rättssäkerhet och är en allvarlig integritetskränkande lag, som dessutom ger en part (mulitnationella mediaindustrin) företräde före den svagare parten (den vanliga familjen, utan tillgång till el råd att anlita advokat).

Detta får jag inte säga enl dig, för då är jag egoistisk och självbelåten, och du vill ha en ursäkt!

Det får du inte eftersom jag menar att i och med att du ställer dig bakom denna lag med dess innehåll, så ställer du faktiskt upp på det partsintresse som lagen också gör.

Lagen är ingen avvägning, vad Beatrice Ask, Karin Pilsäter och Ifpi eller media-direktörer än säger.

Att påstå något annat är i linje med det nyspråk, som beklagligtvis är så frekvent i dessa dagar hos lagstiftarna.

Du frågar om jag inte företräder ett partsintresse.
Jo, det gör jag.
Jag företräder den liberala demokratins intresse av personlig integritet och ställningstagande för den enskilda människans rättsäkerhet - inte minst då gentemot såväl myndigheter som resursstarka företag och organisationer.
Därför kämpade jag, som ett exempel, också under några decennier för avskaffandet av kollektivanslutningen till SAP. Återigen, det var för att skydda den personliga integriteten och åsiktsfriheten mot stora mäktiga organisationer, i det fallet LO och SAP.

Michael Gajditza sa...

Jag lyfter över en kommentar jag lämnade i Wendts blogg igår även hit:

Vad är det som får dig och Pilsäter bland andra att tro att all den makt ni sätter i händerna på industrin inte kommer att utnyttjas?

Om du ger någon en pistol, ökar eller minskar risken att han skjuter någon tror du?

Eftersom du frågat så får du här konkret veta vad jag tycker är fel i lagtexten. Av utrymmesskäl begränsar jag mig till tre exempel.

För det första

54§ När ersättningens storlek ska bestämmas ska hänsyn särskilt tas till

1 ersättning för utebliven vinst. Visa mig en korrekt beräkningsformel för detta!

3 skada på verkets anseende. Visa mig en korrekt beräkningsformel för detta!

4 ideell skada. Visa mig en korrekt beräkningsformel för detta!

För det andra

Jag saknar en tydlig definition av vad som egentligen menas med försök eller förberedelse till intrång?

För det tredje:

"På yrkande av käranden får domstolen, i mål om intrång, ålägga den som har gjort eller medverkat till intrånget att bekosta lämpliga åtgärder för att sprida information om domen i målet."

Inte visste jag att folkpartiet hade ett återinförande av skampålen på agendan inför valet -06......

Det här är alltså vad du och Pilsäter kallar en bra balans mellan att värna upphovsmännens rättigheter och samtidigt se till skyddet för den enskildes privatliv?

Det räcker inte med skadeståndet utan lite förnedring på egen bekostnad är ju alltid trevligt......

Hur har du ens mage att kalla dig liberal när du ställer dig bakom ett sådant förslag som kan användas mot vilken 15-åring som helst?

Eller för den skull yngre ändå om tankarna på sänkt straffmyndighetsålder får fäste.

Hur menar du att ett offentliggörande på sätt lagen säger utgör ett skydd för den enskildes privatliv?

Sveriges riksdag kommer uppenbarligen senare idag att ge storindustrin i Hollywood rätt att med lagens stöd, i Sverige, förnedra svenska medborgare för ett brott som straffrättsligt inte behöver betyda mer än böter.

Liberalt? Ja, det får läsaren bilda sig en egen uppfattning om!

Lars-Erick Forsgren sa...

Såg det nu på hr Wendts blogg, och jag skrev just en ny bloggpost där jag noterade vad du skrivit på din. Vi gick visst precis om varandra.

Men hr Wendt rubbar vi inte. Han kanske blir riksdagsman. Han uppfyller ju kriterierna, blind och döv, men uttalar sig ändå.
Suck.
Det var inte snällt sagt, men när demokratin skadas får man inte vara för finkänslig.