01 april 2010

En örfil till Johan Batong Pehrson

Det intressanta och allt aktivare nätverket Liberati (personer som vill arbeta för att liberalismens principer tillämpas i praktisk politik) har publicerat ett uttalande som är en rejäl örfil till fp:s rättspolitiske talesman Johan Pehrson. En version av Liberatis utspel finns också i det liberala nyhetsmagasinet NU.

Bakgrunden är att Johan Pehrson under rubriken “Liberaler får inte ducka för verkligheten” har gått till angrepp mot nätverket Liberati och dess 128 aktiva bloggare. Svaret från Liberati, underskrivet av nio kända medlemmar, utgör ett kraftfullt motangrepp på Pehrson och hans kritik.

Liberati inleder med att säga att de håller med Johan Pehrson om att Folkpartiets politik ska vara tydlig. Men den ska vara tydligt socialliberal, inte tydligt enfaldig och omänsklig. Ända sedan Johan Pehrson fick förtroendet att agera som folkpartiets rättspolitiska talesperson har förslagen ensidigt handlat om hur polisen ska bli större, starkare och mäktigare.

Liberati menar att Johan Pehrson är tondöv och inte ser verkligheten. Att hans förslag har helt fel utgångspunkt och går på tvärs emot FN:s Barnkonvention (vilken fp vill ha införd i svensk grundlag) som Europakonventionen.

Jag rekommenderar verkligen alla att läsa igenom den mördande kritiken. För mig känns det extra skönt att den kommer från personer som är klart liberala, liberaler med social ansvarskänsla, inte låssas-liberaler som Pehrson.

Jag instämmer i allt väsentligt i Liberatis uttalande, med en reservation över vissa lovord till en del andra folkpartisters insatser. Men, som sagt betr kritiken över Johan Pehrsons agerande har jag inga reservationer.
Mark Klamberg har en randanmärkning (i en kommentar) av formellt slag (även om han verkar instämma i kritiken fullt ut!). Att landsmötet ska ha uttalat att skolbarn ska få drogtestas om de misstänks ha brukat narkotika. Jag vet inte hur det är med det.
MEN som jag uppfattar det så skulle ett sådant uttalande ändå vara en nullitet på grund av landsmötets beslut att kräva att FN:s barnkonvention skrivs in i grundlagen. Det innebär i klartext att underordnade lagar som strider mot Barnkonventionen får ge vika. Det gäller naturligtvis alla idéer om att tvinga barn till drogtester.

Grundlag går före underliggande "smålagar"! I vart fall i ett demokratiskt rättssamhället. Problemet idag är att det inte finns någon instans som tvingar lagstiftare och domare att följa grundlagarna. Det förhållande som råder idag när grundlagarna anses som en betydelselös dekoration gör behovet av en författningsdomstol akut!

Liberati är ett fp närstående men ändå oberoende nätverk för personer med liberalt engagemang. Medlemmar behöver inte vara folkpartister, men de ska vara liberala, och engagemanget i Liberati kan sägas vara en signal till fp att de anser att fp inte är så liberalt som det borde vara.

2 kommentarer:

Anonym sa...

Efter militariseringen av Folkpartiet så tror jag faktiskt att det finns en tankebana som inte är helt avlägsen militärer: Min fiendes fiende är min vän.
Applicerar man detta på ideologi och tankar så blir det många gånger fel. Folkpartiets värsta fiende är vänsterpartiet. Detta trots att dom delar många frågor (men inte alla såsom euro och kärnkraft m.m.). Men pga att just v har en idé, så måste folkpartiet vara emot den idén. Är vänsterpartiet emot avlyssning så är folkpartiet för, är vänsterpartiet för att riva murarna mellan eu och övriga världen så är folkpartiet emot. Är v emot att Sverige är med i krig, så är fp för.

Innan militariseringen så skulle aldrig folkpartiet gå med på krig utan anledning, neddragningar i välfärden och övervakningssamhället. Man skulle inte ens rösta på en militärjuntaledare som ordförande för den liberala internationalen (men det gör man idag).

Jag är faktiskt fascinerad över att så många folkpartister köper dubbeltänkpratet utan att reflektera över skillnaden mellan vad som sägs och vad som görs, och detta i förhållande till ideologin.
/Daniel

Lars-Erick Forsgren sa...

Daniel/Anonym. Nja, något ligger det nog i din tanke. Och då inte bara betr förhållandet fp-v. Och v-fp! Dagens avideologiserade vänsterparti har då och då åsikter liknande fp:s, men från båda håll finns ofta en misstänksamhet.

Men, dels är fp idag inte ett liberalt parti, utan ett parti där det finns ett antal liberaler, men även många andra av mycket diffus ideologi.

Och dels, fp bryr sig nog inte så mycket om vänsterpartiet som sådant. Det ses bara som ett stödparti till sossarna.

Dock så finns det idag en och annan vänsterpartist, som inte är kommunist utan faktiskt har vissa intressanta socialliberala åsikter. Som "borde" ha varit folkpartist - om fp varit socialliberalt.