13 augusti 2009

Poliser i politik och trafik

Visst ska poliser, liksom andra, ha rätt att vara politiskt engagerade och verksamma.
Men självfallet kan det för poliser, liksom för andra, finnas situationer där de bör vara försiktiga så de inte hamnar i jäv. I intressekonflikt mellan sin yrkesroll och sin roll som förtroendevald.
Det är möjligt att just i en socialnämnd är det speciellt riskfyllt och nära jäv. Det är då upp till både den enskilde polisen att se till att han/hon inte befattar sig med frågor där tvivel kan uppstå om vad han/hon prioriterar. Men också den lokala partiorganisationen bör givetvis tänka på vem den sätter i en känslig nämnd som socialnämnden.

Men huvudregeln måste vara tillåtande. Och att samtidigt alla - inte bara poliser - inte sätter sig i en nämnd där de kan råka i konflikt mellan detta uppdrag och yrkesrollen. Dvs en lärare ska inte sitta i skolstyrelsen och bli sin egen arbetsgivare. En byggmästare bör inte sitta i byggnadsnämnden så han kan misstänkas för att gynna sig själv. Osv.

Och ytterst är det väljarna som ska avgöra vem de har förtroende för. Se detta som ännu ett argument för verkliga personval.

Däremot är det märkligt att det finns poliser som inte är bra bilförare. En massa onödiga krockar och andra trafikolyckor där poliser kört dåligt, det är inte bra. Tror de att de kan köra som galningar bara för att de tror sig jaga en brottsling? Dålig utbildning?

Poliser som kör dåligt eller vårdslöst är både en trafikfara och innebär onödiga kostnader för skattebetalarna genom en massa verkstadskostnader.

Inga kommentarer: