14 augusti 2009

Piratpartiet eller sverigedemokraterna?

Det är fler än jag som snuddat vid frågan om vart missnöjda väljare kommer att vända sig. (Se t ex min förra bloggpost.)
HAX har skrivit ett bra och intressant inlägg i samma ämne. Men, jag blev bekymrad, ja till och med lite illamåënde av att läsa en stor del av kommentarera till Hax inlägg, de var så starkt främlingfientliga, om än i varierande grad.

Jo, jag tror nog det finns de som tvekar mellan pp och sd. Men de är nog inte många. Och de gör det av olika orsaker - om de nu analyserat för sig själva vad deras motiv är. Hanseman skrev en bra sammanfattning av det i en kommentar till Emmas blogg! "PP och SD drar båda väljare som är missnöjda med nuet, skillnaden är att PP vill framåt, SD vill bakåt."

Min uppfattning om pp är att i grunden är dess generella inställning milsvida ifrån sd:s.
Men frågan måste ändå ställas, för att göra svaren tydliga(re) från pp:s representanter. Inte minst representanter för andra partier vill gärna antyda att det är samma väljargrupp pp och sd slåss om. Därvid förenklar de förstås frågan, och hänvisar till en felaktig analys som gjordes i SVT tidigare. Jag har inte stött på någon framlingsfientlighet bland pp:s ledande företrädare, men vi ska inte bortse ifrån att det finns en och annan sympatisör som inte har samma inställning som partiledningen. För ett nytt parti är det ytterst angeläget att klargöra sin inställning, så att varken sympatisörer eller motståndare läser in andra meningar.

Ett problem är att Sverige har, och har länge haft, en dålig politik i invandrings- och flyktingfrågor. Det eländiga är att etablissemanget inte vill ha någon djupare debatt om detta utan stämplat kritiker som invandrarfientliga. Vilket i sin tur gjort att sd och dess gelikar fått gratissympatisörer, tyvärr. Därför har också i grunden toleranta och invandrarvänliga människor hållit inne med sin kritik av ett system som de/vi vill förändra och förbättra i sant liberal/humanitär riktning. Inte ytterligare försämra.

F.ö. anser jag det slarvigt att sätta likhetstecken mellan flyktingar och invandrare. En flykting flyr FRÅN NÅGOT, oftast politiskt förtryck av grövsta art, för att få en fristad i ett land som kan ge honom/henne/familjen ett skydd. De behöver just skydd och hjälp, även ekonomiskt, för att komma in i vårt samhälle på ett vettigt sätt. "Man hjälper och drar upp den som håller på att drunkna."
En invandrare kommer TILL Sverige för att t ex skaffa sig ett arbete, för att gifta sig eller för att någon nära släkting finns här. Alltså ett slags frivillighet. I de fallen finns inte anledning till samma generositet från det svenska samhället, som betr flyktingar. Men givetvis ska också invandrare mötas av en välkomnande attityd. För vi behöver dem också. Av många skäl.

Jag kan i allt väsentligt skriva under på Emmas och Hax texter. Se länkarna ovan.

Inga kommentarer: