16 augusti 2009

Jesus, kyrkan och sverigedemokraterna.

Det sägs det ska vara kyrkoval den 20 sept. Men allvarligt talat, nog är det dags att avskaffa nuvarande system med partival. Det är väl inställningen till de kyrkliga frågorna som ska vara grund för valet, inte ev partitillhörighet. Partival har länge känts fel. Och vad gör detta tydligare än att sverigedemokraterna nu gör ännu ett försök att skaffa sig en politisk (!) plattform i Svenska kyrkan?

HAX, en av de mest besökta politiska bloggarna, har uppmärksammat detta i några inlägg, bland annat igår, med rubriken Den ironiska generationen. Det föranledde en något vildvuxen "teologisk" debatt. (Som, förefaller det mig, i efterhand något ansats av HAX.) Hax menade att det låg något ironiskt i att just sd ställde upp i kyrkovalet. Jesus skulle nog inte ha välkomnats av dagens sverigedemokrater. Och det har han nog rätt i.
Det skrämmade var att i kommentarerna fanns en hel del öppet rasistiska ståndpunkter, förutom en diskussion om nazism om det är vänster eller höger etc, som gick emot Hax. Både inläggens mängd och art visar mest att Hax verkligen har en blogg som "alla" läser.

Hax skrev att Jesus var "snäll", vilket är en sanning med modifikation. I vart fall var det inte något slags "snällism", utan krav på sanning och rättfärdighet som mycket skarpt gick emot den tiden judiska "prästerskap" och andra makthavare. Det var ord och inga visor som han förkunnade över månglare i templet eller skrymtande fariseer. Han ville röja upp, göra om, göra rätt. (Oj, kanske han till och med var mot FRA-lagen... )
Inte bevara gamla förlegade strukturer.
Att vara barnens vän gör väl inte någon till "snäll" eller medgörlig. Snarare tvärtom - mot de som står för ondska.

Nu finns det förstås många olika motiv för religiös aktivitet eller inställning. Och man ska inte sätta likhetstecken mellan Jesus och Svenska kyrkan. Men sverigedemokraterna står faktiskt för en främlingsfientlighet som dess nuvarande ledning nödtorftigt söker dölja genom att ta över en del gamla sosseideal (t ex betr äldrefrågor etc) för att locka besvikna och nostalgiska gammelsossar. Dock, vad jag förstår så är inte Svenska kyrkans främsta (eller ens sista) mål att vara en hemstad för nostalgiker och främlings- och förändringsrädda konservativa. Eller?

Men, visst kan det vara roligt att försöka tänka sig vad som skulle hända om Jesus kom tillbaka idag, vilka som skulle välkomna honom (knappats sd väl?), vilka som skulle stoppa honom, vad han skulle betecknas som (sinnessjuk, terrorist, en snäll idiot, uppviglare, samhällsbevarare (näe?) eller som sanningssägare) etc.

Ärligt talat tror jag dock inte att han skulle har mycket till övers för sverigedemokraterna.

Hur man gör den kategoriseringen, det säger dock måhända mer om en själv...

4 kommentarer:

Anonym sa...

"Men allvarligt talat, nog är det dags att avskaffa nuvarande system med partival."

Vill du detta så behöver du rösta på "Frimodig Kyrka" i kyrkovalet, de driver denna fråga, frågan om att valsystemet i kyrkan borde vara icke-partipolitiskt.

De politiska partierna kommer inte släppa makten från sig frivilligt, så vi måste rösta ut dom.

Lars-Erick Forsgren sa...

Vem, vilken lista, man ska rösta på vill jag låta vara osagt. Därtill vet jag för lite om de s.k. opolitiska listorna.
Däremot vill jag framhålla att kristna givetvis ska rösta och kunna vara aktiva i (de flesta) partier i de allmänna valen.

Det är partivalet i kyrkan jag inte anser rimligt.

Jag har svårt att se hur Jesus skulle ha valt i allmänna val, däremot hade han självfallet haft åsikter i många politiska frågor.

Huruvida han skulle röstat i ett kyrkoval, vill jag låta vara osagt.

Lars Flemström sa...

De politiska partierna i kyrkvalen borde göra samma sak som Riddarhuset gjorde 1865.

Den 7 december nämnda år biföll Riddarhuset förslaget att avskaffa ståndsriksdagen. Därmed hade adeln avskaffat sig själv som politisk maktfaktor.

Lars-Erick Forsgren sa...

t Lars F. Jag ser faktiskt inte parallellen till Riddarhuset och adeln. För möjligen kan man anse partierna som ngt slags adel, men Sv Kyrkan är knappast att anse som Riddarhuset.

Frågan är förstås vem som ska avskaffa partivalet i kyrkan.
Partierna kan givetvis avstå fr att ställa upp, men verkar inte vilja göras det. De lurpassar på varandra.

Svenska kyrkan borde dock kunna besluta om en ordning för val till sina organ som utesluter grupperingar som har anknytning till politiska partier eller ideologier. Trots att kyrkan är ett samfund så borde den dock självfallet ha en demokratisk ordning.

Frågan är dock vilket organ inom Sv kyrkan som skulle fatta ett sådant beslut. Det politiskt tillsatta kyrkomötet?