28 augusti 2009

En kandidats lojalitet - väljare eller parti?

Den eminenta bloggaren FarmorGun har grubblat över detta att partierna vill ha en kandidatförsäkran innan de låter en person kandidera under sina resp partinamn.

Det problemet beror förstås i hög grad på det faktum att det är i första hand parti som man väljer eller tycker sig välja. Och det är ju så partierna vill ha det. Partinamnet står högst på valsedeln och därunder partiets olika kandidater. Med ett annat system, där kandidaterna står på en gemensam lista, t ex i bokstavsordning, med partibeteckning efter sitt namn, skulle personen genast ha en bättre ställning gentemot partiet. Men även idag så är det faktiskt så att den som väljs representerar sina väljare, inte partiet. Formellt sett alltså.

Självfallet är det tveksamt med det juridiskt bindande i en kandidatförsäkran. Likafullt är det i högsta grad moraliskt bindande - och ett brott mot den kan innebära att partiet tar chansen att smutskasta kandidaten, om det så vill och finner önskvärt.
När kandidatförsäkran först blev aktuella var det troligen pga av de inslag av personval som kom till stånd för bortåt 20-talet år sedan. Då fanns farhågor för att rika kandidater skulle kunna "köpa" sig mandat, och inte minst var man rädd för mer el mindra hemliga bidragsgivare som skulle matcha fram en kandidat, som skulle kunna bli beroende av bidragsgivaren och/eller alltför självständig gentemot partiet... Därför innebar försäkran ofta att kandidaten noga skulle redovisa sina eventuella bidrag till sin valkampanj för partiet.

I och för sig kan jag inse det rimliga i att en kandidat ska omfatta sitt partis ideologi och i stort sett även dess valprogram.
Men, idag finns bara rudiment av ideologier kvar hos partierna och valprogrammen är dels ofta diffusa, dels är det knappast ovanligt att partierna själva bryter sina vallöften.
Att ställa upp under ett partinamn måste anses förpliktigande emot dess grundsatser, vilket det dock knappast behövs en speciell försäkran för.

Det viktiga, anser jag, är att VÄLJARNA får veta vad kandidaten står för. Detta ansvarar både partiet för och kandidaten. Kandidaten måste alltså precisera sina ståndpunkter, så att både väljarna och partiet vet om dem. Har kandidaten någon ståndpunkt som klart avviker från partiets officiella, så ska det inte diskvalificera honom/henne men det ska göras klart för väljarna! Och utifrån detta vet då också partiets valarbetare vem de vill stödja!

En bättre redovisning av olika kandidaters ståndpunkter skulle göra det lättare för väljarna att göra ett val mellan ett partis olika kandidater. Som det är idag är det mycket ovanligt att detta redovisas, och därför väljer man i blindo. Ett eventuellt kryssande sker utifrån kändisskap och faktorer som ofta inte är ideologiskt intressanta.

En försäkran som däremot de facto innebär att kandidaten ska följa varje rörelse av partipiskan, oavsett vad program och/eller samvete/ideologi säger är en förkastlig företeelse. Däremot bör kandidaten följa det som han/hon personligen sagt sig vilja arbeta för, och gjort bekant för väljarna.
Som det ser ut verkar inte partierna speciellt intresserade av detta idag. Därför behövs en debatt som väcker väljarnas insikt om detta. Så att de/vi kan kräva ett mera utpräglat personval.

En intressant fråga i sammanhanget är hur piratpartiet ställer sig till detta. Strikt partipiska och partilinje eller ett mera utpräglat personval. Svara, någon! Är det som sign Anders skriver i en kommentar hos FarmorGun att piratpartiet måste stå för en sträng partidisciplin/kandidatförsäkran? I så fall, vart tar den personliga integriteten vägen i pp?

Ge oss ett valsystem som sätter väljaren i centrum i stället för partiapparaterna!

3 kommentarer:

OlofB sa...

Jag håller med om din slutsats - du har säkert läst mina poster om att modifiera den Svenska Politiska Maskinen.

Men när det gäller PP känner jag mera att det handlar om att rösta på en person man tror har kompetens att kommunicera i utskott/med andra politiker, snarare än hur väl denna "vågar" rösta emot partiledning. För det är inte så mycket tveksamheter när det gäller PPs frågor..

Mikael Nilsson verkar vara ett hett tips till oss "FRA-skeptiker".

Jörgen L sa...

Jag svarade på din kommentar hos farmor Gun.

http://www.piratpartiet.se/vagmastarstallning

Hans J sa...

Självfallet ska väljarna få veta var kandidaten står för. Det ansvaret åligger väljarna. Det ansvaret ska inte ligga i, som moderaterna verkar vilja, en försäkran om att partigruppen i riksdagen bestämmer hur den enskilde ledamoten ska rösta.

Vad är det för ett sjukt förslag som moderaterna leker med? Vill de avskaffa riksdagsmännen?

Förslaget påminner mig om att man då och då får skriva på avtal (som med bredband) där man förbinder sig att följa svenska lagar... Man skrattar på sig eller tar sig för pannan. Ett sätt att sätta sig på den ena avtalsskrivande parten. Ingen privatperson avkräver en ISP motsvarande skrivning.

"Du förbinder dig att följa gällande lagar i Sverige och vi, Telia, lovar att vi också ska följa Sveriges lagar"? Det skulle se ut det?

- Hur mycket är klockan?
- Lovar du att följa de lagar som du måste följa?
- Ja.
- Då är klockan tjugo och femtiosex!

En försäkran om att man står för partiets politik låter gulligt. Jag lovar att inte spionera för Rysslands räkning men förslaget är bara ett utslag av test på subordinationsmjukhet. Sveket kommer väl lika bra med en försäkran?

Vi ska inte ha fler Federley som viker sig. Vi ska ha riktiga tuffingar som står för sina åsikter och sitt samvete.