25 augusti 2009

Landstingens dyra sprutor

Nu ska landstingen få en miljard för att ge svenskarna det vaccin mot svininfluensan som staten köper in.
Det är väl i princip bra. Det som gör mig fundersam är prislappen. Landstingen gnäller att det är för lite, en del säger att de behöver 2-3 ggr så mycket.
Då börjar jag räkna. En miljard, det är sådär 110 kr per skalle, förutsatt att varenda kotte verkligen vaccinerar sig.
För såvitt jag förstått är detta en ersättning för att ge sprutorna.

Då undrar jag, hur är det med landstingens organisation och förmåga till rationell planering? Ska det ta en halvtimme per spruta? Det är ju fråga om massvaccinering. Då ska det, mycket generöst räknat, ta max 5 minuter per spruta. Förmodligen borde det gå mycket snabbare.

Det eventuella pappersarbetet kan inte behöva ta mer än 30 sek/person. Dvs att kryssa för i en lista (ev i datorn, och då ännu snabbare) att personen blivit vaccinerad.

För mig verkar det hela främst bli en prestigekamp där landstingen försöker pressa ur staten ( = oss skattebetalare) en massa pengar, för något som är såpass marginellt att de borde klarat det utan större ovationer. Dvs en marginell merkostnad för något som strängt taget varje landsting borde ha beredskap för att göra snabbt och rationellt, enligt det uppdrag de har.

Med effektiv organisation och kostnadsmedvetande borde det inte kosta mer än en tia per patient. Och den tian skulle nog de flesta vara beredda att betala. Men inte mycket mer, för då förstår de flesta att det inte sker rationellt, och börjar undra över vart pengarna tar vägen.

Inga kommentarer: