26 augusti 2010

Köp ett parti, Zlatan!

Det här handlar om Reinfeldt och hans syn på valet, om vad som är viktigt i Sverige, för oss väljare. Ekonomi alltså. Och Reinfeldt har en mängd likasinnade politiker omkring sig, i m och i andra partier.

Alltså. Det farliga med sverigedemokraterna är att de kan rasera svensk ekonomi, anser Fredrik. Inte deras främlingsfientlighet. Skrev just ett litet inlägg om det.

Europarådet anser att det brister i redovisningen av hur de svenska partierna finansieras. Det är en demokratisk brist att inte partierna visar varifrån de får bidrag. Främst då ifrån annat håll än i form av offentligt partistöd. Som väljare ska vi veta om det finns finansiärer som kan köpa sig inflytande över ett parti.
Men moderaterna säger nej. Det hotar "valhemligheten". Plötsligt blir m värnare av en integritetsaspekt. Det kom överraskande lägligt för dem. Integritet är inte annars deras paradgren precis!
Jag ser det som ett svepskäl. Visst kan valhemligheten bevaras även med en öppenhet i redovisningen.
Men moderaterna kanske inte har rent mjöl i sin egen pengapåse? Upp till bevis! Låt oss testa er!
Och hur kommer det sig att ni inte vill följa en uppmaning från ett Europeiskt organ för demokrati, som Europarådet är?

När det gäller EU och datalagringsdirektivet, det som verkligen skulle kränka den personliga integriteten, då har ni inga invändningar. Då vill ni bara vänta till efter valet, så ni ska kunna smyga igenom det.
Nu är EU och Europarådet inte samma sak. Men ändå, ditt och ditt partis förhållningssätt Fredrik, visar på hur olika ni ser på följsamhet till europeiska samarbetsorgan beroende på frågan. Att dölja er partifinansiering är viktigare för er än att skydda medborgarnas integritet.
Men är det Reinfeldt som har rätt, då Zlatan, du kan ju köpa ett parti, exempelvis moderaterna.
Använd gärna något av dina kreditkort. USA kommer visserligen då få veta vad du gör med dina pengar, men vad gör väl det.
För Zlatan, du har väl rent mjöl i påsen?
Men har Reinfeldt det? Och vem avgör det?

1 kommentar:

Bengt-Urban Fransson sa...

Det är många viktiga och intressanta tankar du tar upp i ditt inlägg. Den största faran med Sverigedemokraterna är främlingsfientligheten. Men jag är nog övertygad om att det Reinfeldt är mest rädd för är att röster ska gå till spillo.