25 augusti 2010

Drogtestning, integritet, rättssäkerhet och Federly

Riksdagskandidaten Gun Svensson, även känd som bloggaren FarmorGun, ställde igår frågan om vi vill ha ett övervakningssamhälle.

FRA-lagen innebär övervakning. Bland annat. Och vad är det annat än övervakning, liksom kränkning av integrieteten och bristande rättssäkerhet när framträdande politiker som Beatrice Ask (m) och Johan Pehrson (fp) vill ha drogtestning av ungdomar, för säkerhets skull...

Nej, "vi" vill inte ha ett övervakningssamhälle. Men "vi", vi förefaller "bara" vara en handfull bloggare. Jag känner att jag tjatar om rättssäkerhet i vart och vartannat inlägg.
Men var är de andra. De inflytelserika politikerna? Frånsett Ask och Pehrson, som kör sitt race för hårda tag, omvänd bevisföring och batonger, så hör och ser jag inget?

En som fått känna på hur integritet och godtycke, från de som har makten, känns, det är nu också c-riksdagsmannen Fredrick Federly, vilket bl a framgår av artikel i dagens Expressen.

Efter FRA-omröstningen, där Federly tvangs (övertalades) att gå emot sin övertygelse så började det spridas rykten inom c att han tagit droger. Han visste och vet ju att frivillighet i en del sammanhang är ett sken och tolkas som skuld, så han tvangs emot sin vilja att låta drogtesta sig. Av sitt eget parti, grundat på internt skvaller! Djupare satt inte centerns "liberalism". Det är helt uppenbart att det är denna mentalitet som i mycket styr hela alliansens attityd till rättssäkerhet och integritet. Det är skvaller, folkdomstolar i pressen, övervakning och tvång som utgör deras "rättspolitiska" grund. Det blir alltmer skrämmande för var dag som går.

Var finns de politiker som värnar rättssäkerheten? ??????? Är det en naturlag som säger att det bara är piratpartiet som värnar integritet, rättssäkerhet och är emot övervakningssamhället?

Är det inte en liberal paradgren att värna den enskildes rättigheter. Visst ja, fp är inte längre liberalt. Men både centern och moderaterna har ju tidvis sagt sig stå för frihet och på den enskildes sida. På sista tiden, lite kraftlöst visserligen, även kd. Men där är knäpptyst. Alla dessa partier är idag övervakningens främsta tillskyndare.

Och sossarnas främste "rättspolitiker" Thomas Bodström, han förordar drogtester, men vägrar själv att genomgå en...

3 kommentarer:

Martin sa...

Drogtester som maktmedel har varit en verklighet för många, främst unga. Det är dags för en instruktionsbok i motstånd emot detta.

Farmorgun sa...

Lars-Erick! Gillar att du håller i - att vara ett litet gruskorn som skaver i skorna på makthavarna är inte det sämsta.

Max Hobstig sa...

Man behöver inte ha något att dölja bara för att man vägrar en drogtest, som går ut på att pissa i en plastmugg eller stålbytta. Många upplever testet som mycket obehagligt eftersom testet oftast utförs kontrollerande, vilket innebär att någon sitter bakom en glasruta eller står bakom den person som skall pissa och kontrollerar att inget dribbel sker i samband med kissandet.

Jag förstår Thomas Bodströms reaktion eftersom jag under 14 år (1977 - 1991) erhöll metadonbehandling där pisseprov oannonserat krävdes minst en gång i månaden. Jag känner fortfarande obehag när jag tänker på alla de där pisseproven jag tvingades till. Dessa evinnerliga urinprov gjorde till sist att jag på eget initiativ avslutade behandlingen.

Det enda jag hoppas på när det gäller Thomas Bodström är att han nu lärt sig hur det ser ut i verkligheten. Oannonserade pisseprov i avsikt att hitta förbjudna substanser i urinen är bland det mest kränkande man kan råka ut för. Om man därtill lägger att all mätning är behäftad med fel (mer eller mindre) så finns en, om än liten, risk att felet slår över i ett positivt provsvar vilket är än mer kränkande för testpersonen.

Med vänlig hälsning
Max Hobstig / Mät- och beräkningsingenjör