06 augusti 2010

Så kan man också reagera...

Media- och kommentatorskarusellen efter piratpartiets valmanifest och Rick Falkvinges radiouttalanden om barnporr har varit omfattande och förvirrande. Eller rättare sagt, reaktionerna har varit så skiftande och märkliga att det krävs något slag uppstramning. Hur förutsebara reaktionerna än verkar nu.

Alltså. 1) Ett parti, inte minst ett ungt och orutinerat parti (partiledning och medlemmar) måste inse att minsta snubblande och tvetydighet gör att vargarna genast börjar försöka slita det i stycken! Det insåg inte pp tillfullo. Nu har det förhoppningsvis lärt sig läxan. Kloka kommentarer kring detta kan man bl a hitta hos FarmorGun (givetvis), som också hittat balanserade kommentarer i dagspressen.

2) Medlemmar och sympatisörer får inte gripas av panik om en partiföreträdare gör någon dumhet, medveten eller omedveten! Självfallet får det inte bli för många klarvertramp, men inse att även rutinerade politiker gör tabbar (jfr Beatrice Ask, Jan Björklund, ja exemplen är många, många, tänk efter bara) utan att världen rasar samman. Jag måste dock berömma piratpartiet för den helt öppna och ärliga debatt som genast kom igång. Många fick skrämselhicka av radiointervjuerna, men det var samtidigt en nyttig lärdom och visar nog att genom just öppen debatt så kan misstag snabbt korrigeras. Något som inte är så vanligt i andra partier.

3) Hur illa man än kan tycka att gårdagen förlöpte för piratpartiet, och hur snabbt deras hjärtefrågor kom i skymundan för barnporrdebatten, bör varje tänkande sympatisör, el över huvud taget varje väljare begrunda vilka alternativen är för den som vill ha ett Sverige där integriteten skyddas, där rättssäkerheten stärks i st för försvagas, där kultur och kunskap lyfts fram med konkreta åtgärder.

4) För den som faktiskt vill veta var pp står idag hänvisar jag till källan, dvs till hur piratpartiet självt, genom två framträdande företrädare ser på sin politik i dagens läge.
a) EU-parlamentarikern Christian Engström som under rubriken "Barnporr helgar inte alla medel" strukturerar upp just den biten. (Jag har ju själv skrivit på det temat.) http://christianengstrom.wordpress.com/2010/08/06/barnporr-helgar-inte-alla-medel/
b) Vice partiledaren Anna Troberg, som ger 10 guldkorn ur piratpartiets valmanifest. http://www.annatroberg.com/2010/08/04/tio-guldkorn-ur-piratpartiets-valmanifest/
Och vidare diskuterar hon här vad som är viktigt när det gäller drabbade barn och hur de ska skyddas.
http://www.annatroberg.com/2010/08/03/stjalp-eller-hjalp-det-ar-fragan/
Det kan vara en början för att läsa in sig på var piratpartiet står, utan andras filtrering.

Jag känner att min reaktion, som först var bestörtning, ändå blir att jag kommit ett steg närmare piratpartiet p g a denna soppa. På något sätt har pp genomgått en reningsprocess och vuxit. Och samtidigt har det visat ett så osympatisk och ogenomtänkt angreppssätt hos partiets kritiker, att jag storknar av avsky för det sättet att föra politisk debatt.

2 kommentarer:

OlofB sa...

Tack, det är bara att suga åt sig av synpunkter.

Josef Boberg sa...

"Alla som gör något gör misstag" - så det så.

Det här misstaget tror jag kommer att gynna Piratpartiet fram till valet. Att bli uppmärksammad i massmedia är ju ALLTID bra för ett parti - och efter några få dagar så har folket glömt varför.

Men det finns ett annat PP-misstag - som i valet i höst kan visa sig ha varit ödesdigert för PP - och som jag har kommenterat idag om HÄR.