10 augusti 2010

Konsten att ställa ledande frågor

En av alla dessa webb-enkäter som tidningarna översvämmas av får mig att reagera. Varför dessa helt ovetenskapliga enkäter om ditt som datt?

Nå, nu är det DN som den 10 aug frågar om vad som är den viktigaste valfrågan. DN:s internetläsare får sex alternativ. Viktigast för vem? För mig som person eller som jag gissar att andra väljare ser det? Hur som helst, inget alternativ passar mig som viktigast.
Alternativen är:
Skolan
Sjukvården
Äldrevården
Landets ekonomi
Arbetslösheten
Lag och ordning.

Det går inte att välja frågor som integritet, rättssäkerhet, grundläggande demokratiska rättigheter el liknande. Inget som visar vad jag som väljare anser är viktigast i frågan om individen kontra samhällsapparaten.

Att inte ta med vissa frågeställningar är alltså ett sätt att styra svaren.

Men visst är de flesta av de angivna alternativen viktiga också. Dock ej absolut viktigast för mig. Jag gissar att jag dessutom inte är ensam om att inte bara kunna välja ett alternativ. För många blir därför svaret med nödvändighet slumpmässigt.

Sedan kan man fundera på om det blir skillnad i svaren om ekonomifrågan skriv som:
Landets ekonomi, den personliga ekonomin, skatter eller bidrag?

"Arbetslöshet" brukar vara något som ibland är utbytbart med "Sysselsättning", beroende på frågarens politiska hemvist.

"Lag och ordning" är ett begrepp som kopplas till konservativa högerpartier - jfr de kristna fundamentalisterna i USA liksom allianspartierna i dagens Sverige.
Men frågan är vad man menar. Givetvis kan man problematisera genom att nämna vissa lagar (t ex FRA-lagen... ) eller skriva "Rättssäkerhet" eller koppla till moralhysteri, till polisövergrepp eller krav på att polis och åklagare ska få större befogenheter att ingripa utan misstankar eller domstolsprövning.

Detta bara som några exempel. Att ställa frågor är lätt. Men att ställa rätt frågor är svårare. I vart fall om man vill visa vad de svarande egentligen tycker.

Inga kommentarer: